Archív pre zančku: Stavebné sporenie

Dnes oznámila odchod zo slovenského trhu ČSOB stavebná sporiteľňa. Po odchode Wüstenrot stavebnej sporiteľne už na trhu ostane posledná stavebná sporiteľňa – Prvá stavebná sporiteľňa. Tá je zároveň aj najväčšou stavebnou sporiteľňou na našom trhu.

Pre existujúcich klientov ČSOB stavebnej sporiteľne sa zatiaľ nič nemení. Ich zmlúvy pokračujú bezo zmeny ďalej. Sporiteľňa však nebude od 1. júla uzatvárať nové zmluvy o stavebnom sporení, poskytovať nové medziúvery ani stavebné úvery. Sporitelia však môžu naďalej sporiť na existujúce zmluvy a musia naďalej splácať splátky medziúverov a stavebných úverov.

Dôvod odchodu ČSOB stavebnej sporteľňe je podobný ako tomu bolo pred viac ako rokom v prípade Wüstenrot stavebnej sporiteľne. Stavebné sporenie sa totiž pre mnohé legislatívne zásahy v posledných rokoch stalo nevýhodným a mnoho sporiteľov sa od neho odkláňa k iným produktom. Zo stavebných sporiteľní sa tak viac menej stali úverové spoločnosti, ktoré svoj biznis zamerali hlavne na poskytovanie medziúverov a stavebných úverov. Lenže pre klesajúce úrokové sadzby na úveroch sa pre dve menšie stavebné sporiteľne aj tento biznis model stal dlhodobo neudržateľným.

Odchod ČSOB stavebnej sporiteľne nie je veľkým prekvapením, keďže ako stavebná sporiteľňa bola z pomedzi konkurencie najmenšou stavebnou sporiteľňou. Väčšia Wüstenrot stavebná sporiteľňa to pritom zabalila už pred viac ako rokom.

Aj pre tento rok sú podmienky pre získanie štátneho príspevku v sume 70 eur prísne. Aby ste získali plnú výšku príspevku, tak musíte na stavebné sporenie poslať minimálne 2.800 eur (približne 234 eur mesačne) a zároveň váš príjem nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemerného príjmu v národnom hospodárstve za predchdázajúci rok. V roku 2021 boli pritom priemerný príjem v národnom hospodárstve len 1.211 eur.

Práve pre horšie zarábajúcich Slovákov sa teda stavebné sporenie stalo nevyužiteľným produktom. Veľkú časť svojich príjmov by totiž museli posielať na účet stavbenej sporiteľne. Lepšie zarábajúci Slováci potom zasa nesplnili maximálnu výšku príjmu.