Archív pre zančku: Slovensko

Menšia 365 bank upravuje od 19. januára úrokové sadzby hypoték. Po viac ako dvoch rokoch ide o prvú banku, ktorá úrok na hypotéke znižuje.

Kozmeticky výšku úrokovej sadzby upravuje menšia 365 bank. Banka upravuje podmienky získania niektorých zliav a zároveň ruší zľavy za eko hypotéku. Po dvoch rokoch je to však prvá lastovička, keď banka znižuje najnižšiu komunikovanú úrokovú sadzbu. Posledné dva roky sa úrokové sadzby hýbali väčšinou len smerom nahor.

Koniec eko hypotéky

Klienti menšej 365 bank už nebudú môcť získať zľavu za eko hypotéku. O tento druhy hypotéky zrejme klienti nemali veľký záujem. Banka zároveň mení hranice úrokových sadzieb. Lepšie úrokové sadzby budú platiť pre klientov, ktorí budú od banky čerpať maximálne 80% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.

FixáciaHypotéka do 80% z hodnoty zakladanej nehnuteľnostiHypotéka nad 80% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti
1 rok, 3 roky, 5 rokov4,05% p.a.5,05% p.a.
10 rokov5,05% p.a.6,05% p.a.

Banka zrušila aj zľavu za digitálnu hypotéku. Naopak stúpla zľava za aktívne využívanie plateného účtu Osobný účtu Plus. Podmienkou však je aj to, že aby klient na účte zaplatil kartou, cez príkazy na úhradu, trvalé príkazy alebo napríklad inkasá každý mesiac minimálne 300 eur.

Odmena za vyšší príjem

Aj 365 bank zavádza novú zľavu, ktorá sa bude týkať klientov z vyšším príjmom. Tým hypotéku banka ešte výraznejšie zľavní (v tabuľke už uvádzame úrokové sadzby najnižšie možné úrokové sadzby aj po uplatnení tejto zľavy).

Odporúčame: Prehľad úrokových sadzieb hypoték nájdete aj na našej stránke

Pokiaľ budete do banky posielať každý mesiac minimálne 1.500 eur, tak vám banka prizná zľavu z úrokovej sadzby. Podmienkou je, že banka musí výšku príjmu overiť už v čase podania žiadosti a musí to byť hlavný príjem a nie súčet viacerých príjmov.

Zároveň musíte mať počas celej doby splácania hypotéky minimálny kreditný obrat na účte minimálne vo výške 1.500 eur.

Bez poplatku pre eko hypotéku

Banka síce zrušila zníženie úrokovej sadzby pre ekologické nehnuteľnosti, ale zaviedla pre eko hypotéku novú zľavu. Banka im totiž nebude účtovať poplatok za spracovanie hypotéky.

Aj naďalej banka za spracovanie hypotéky účtuje poplatok v jednotnej výške 300 eur. Pokiaľ však spolu so žiadosťou banke predložíte aj energetický certifikát triedy A, A1, A0, tak vám banka poplatok odpustí.

Štát začne postupne preplácať Slovákom časť zvýšených nákladov na splácanie hypotéky. Peniaze nedostane každý a štát to ročne bude stáť desiatky miliónov eur. Ako môžete o pomoc so splácaním hypotéky žiadať?

Vláda schválila legislatívny rámec pomoci Slovákom so splácaním zvýšených splátok hypoték. Už takmer dva roky rastú úrokové sadzby hypoték. V posledných mesiacoch síce rast úrokov  spomalil, ale aj napriek tomu môžu byť rozdiely v splátkach aj v stovkách eur mesačne.

Vláda schválila pomoc pri splácaní hypoték z vyššími splátkami za rok 2023 aj 2024. Pomoc za rok 2023 bude mať formu daňového bonusu a dlžníci si ju budú môcť uplatniť v daňovom priznaní jednorazovo za rok 2023.

Pomoc za rok 2024 bude vyplácať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo forme mesačnej dávky. Získať štátnu podporu však nebude jednoduché a treba sa pripraviť na administratívne koliesko po bankách a úradoch.

Podmienky za rok 2023

V prípade pomoci za už skončený rok 2023 pôjde o daňový bonus. Štát nastavil jasné pravidlá a pomoc bude možné uplatniť len na jednu hypotéku. Ak teda splácate viac hypoték, tak si budete musieť vybrať, na ktorú o pomoc požiadate.

Žiadateľ však musí splniť podmienky:

 • Maximálny príjem môže dosahovať 1,6 násobok priemernej mzdy. V tomto prípade ide o nominálnu sumu hrubého príjmu maximálne ide teda o 2.086,40 € (za rok 2022).
 • V prípade, ak je na úverovej zmluve spoludlžník (napríklad manželia), táto hranica sa zdvojnásobuje. Ich spoločný hrubý príjem nesmie presiahnuť sumu 4.172,80 €.
 • Pomoc si môže osoba uplatniť len na jednu úverovú zmluvu a jednu nehnuteľnosť.
 • V prípade, ak je na nehnuteľnosť viacero úverov, pomoc je možné uplatniť len na jeden úver. Zároveň platí, že daná nehnuteľnosť musí slúžiť na bývanie a nesmie sa prenajímať.
 • Pomoc nie je možné čerpať pri refinancovaní hypotéky v inej banke.

Pokiaľ ste teda hypotéku v minulom roku refinancovali z jednej banky do druhej, pretože ste sa obávali rastúcich úrokových sadzieb, tak sa vás štátna pomoc nebude týkať. Rovnako máte smolu v prípade, ak nehnuteľnosť prenajímate a to aj v prípade, ak vám prenájom nepokryje náklady na splácanie hypotéky.

Pomoc sa týka len ľudí, ktorým v roku 2023 po refixácii hypotéky skokovo narástli úroky a tak aj splátka. Štát klientovi preplatí 75 % z nárastu splátky a to až do maximálnej výšky 150 € mesačne (1.800 eur ročne). Ak vám splátka narástla viac, tak máte opäť smolu.

Podmienky na rok 2024

Podobne bude štát zvýhodňovať hypotéky aj v roku 2024. Pomoc sa bude týkať ľudí, ktorým v roku 2024 po refixácii hypotéky skokovo narastú úroky a tak aj splátka.

Podobne ako pri bonifikácii hypoték v roku 2023, bude štát zvýhodňovať hypotéky aj v roku 2024. Štát klientovi opäť preplatí 75 % z nárastu splátky a to až do maximálnej výšky 150 € mesačne (1.800 eur ročne). Tieto financie budú vyplácané už nie formou daňového bonusu (ako pri žiadateľoch v roku 2023), ale priamo príspevkom na mesačnej báze.

Žiadateľ musí splniť podmienky:

 • Príjem môže dosahovať maximálne 1,6 násobok priemernej mzdy. V tomto prípade ide o nominálnu sumu hrubého príjmu maximálne 2.086,40 € (za rok 2022).
 • V prípade, ak je na úverovej zmluve spoludlžník (napríklad manželia), táto hranica sa zdvojnásobuje. Ich spoločný hrubý príjem nesmie presiahnuť sumu 4.172,80 €.
 • Pomoc si môže osoba uplatniť len na jednu úverovú zmluvu a jednu nehnuteľnosť.
 • V prípade, ak je na nehnuteľnosť viacero úverov, pomoc je možné uplatniť len na jeden úver. 
 • Zároveň platí, že daná nehnuteľnosť musí slúžiť na bývanie a nesmie sa prenajímať.
 • Pomoc nie je možné čerpať pri refinancovaní hypotéky v inej banke.

V tomto roku už o pomoc budete musieť žiadať a nebude to jednoduché. Navštíviť budete musieť banku aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Navyše doklady nemusíte dostať od banky na počkanie. Keďže bola legislatíva riešená horúcou ihlou, tak banky nemusia hneď od začiatku roka vydávať potrebné potvrdenia. Štátu musíte totiž vydokladovať nárast mesačnej splátky úveru.

Množstvo papierov

V prvom rade sa treba pripraviť na behanie po úradoch aj bankách. V prvom kroku budete potrebovať od banky doložiť doklad o zmene výšky splátky. Banka vám teda bude musieť vystaviť potvrdenie o rozdiele medzi pôvodnou a novou splátkou pre rast úrokovej sadzby.

Banky na prípravu nemali veľa času, takže sa vyhnite návšteve pobočky hneď na začiatku roka. Chvíľu bude trvať kým banky vypracujú potvrdenie a zrejme ho nebudú vydávať na počkanie. Pripravte sa teda na dve návštevy pobočky banky, kde splácate hypotéku.

Je možné, že Úrady práce budú požadovať aj predloženie úverovej zmluvy. Pokiaľ ju nemáte, tak si ju pre istotu pri prvej návšteve banky vyžiadajte. Banka vám poskytne kópiu zmluvy, ale počítajte s poplatkom. Banky totiž kópie dokladov nemusia poskytovať bezplatne.

Až budete mať všetky potrebné doklady, tak budete musieť o špeciálnu dávku požiadať priamo na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na špeciálnej žiadosti. Ten potom získa potrebné údaje o vašom príjme od Finančnej správy.

Nebude to hneď

A tu práve nastáva problém – získanie pomoci bude mimoriadne administratívne náročné. Nevyhnete sa návšteve banky (aj keď niektoré banky už avizovali, že sa budú snažiť nájsť automatické riešenie ako klientom potrebné doklady poslať mailom) a navyše ani návšteve Úradu práce.

Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny si potom budú overovať výšku vašich príjmov priamo na Finančnej správe. Tá bude musieť vo svojich systémoch dohľadať výšku vašich príjmov a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdí, či spĺňate alebo nespĺňate podmienky príjmu.

Problém je komunikácia medzi viacerými úradmi, keď sa aj v minulosti pre tieto procesy prípadné peniaze od štátu omeškali. Nespoliehajte sa teda, že peniaze dostane rýchlo. Vybavenie samotného príspevku môže trvať v lepšom prípade pár týždňov, v tom horšom niekoľko mesiacov.

Neexistuje totiž presne definované pravidlo pre výšku príjmu a čo všetko sa do príjmov bude počítať. Pri zamestnancoch je to jednoduché, ale pri živnostníkoch alebo príjme z vlastnej firmy to bude komplikovanejšie.

Problematický prenájom

Problémom môže byť aj prípadný prenájom nehnuteľnosti. Žiadať o príspevok nemôžete v prípade, ak ste úverom financovali kúpu bytu alebo domu na prenájom. Lenže štát zabudol na samotný príjem z prenájmu.

Pritom príjem z prenájmu už v prípade mnohých klientov nebude postačovať na krytie nákladov na splácanie hypotéky, náklady na odvody a dane. Navyše ani predaj takejto nehnuteľnosti nemusí byť riešením. Ak ju vlastnite menej ako päť rokov musíte sa pripraviť na daň z predaja. Ak ste takúto nehnuteľnosť kupovali v roku 2021, tak navyše ceny v mnohých lokalitách poklesli a teda peniaze z predaja nemusia stačiť ani na pokrytie hypotéky.

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti potom môže byť dôvodom, že nebudete mať nárok na štátny príspevok a to ani v prípade, ak máte ďalšiu nehnuteľnosť v ktorej bývate. Samotné pravidlá šil štát horúcou ihlou a teda ich uplatňovanie môže byť komplikované.

Nemíňajte ich

Pokiaľ už o štátnu pomoc požiadate, tak by ste ju nemali len tak minúť. Tak ako štát pomoc zaviedol ju môže kedykoľvek zrušiť. Stačí sa pozrieť na daňové zvýhodnenie investícii, ktoré ani nestihlo začať platiť a politici ho zrušili.

Mali by ste teda myslieť na tvorbu rezervy. Pokiaľ nemáte problém so splácaním hypotéky, tak si celý štátny príspevok odkladajte. Využiť ho potom budete môcť na zníženie výšky hypotéky pri výročí fixácie, keď je takáto splátka bez poplatku.

Peniaze, ktoré dostanete od štátu by ste nemali minúť na bežnú spotrebu. Je zrejmé, že sme už dosiahli alebo čoskoro dosiahneme vrchol úrokových sadzieb. Lenže tie nemusia klesnúť ani niekoľko nasledujúcich mesiacov alebo dokonca rokov.

Nemali by ste sa teda spoliehať na to, že vám po nejakom čase splátka klesne. Pri hypotéke by ste vždy mali myslieť na zadné vrátka a teda si vždy tvoriť rezervu na prípadné navýšenie mesačných nákladov na hypotéku.

Úrokové sadzby neustále rastú a zrejme rásť aj budú. V posledných týždňoch úrokové sadzby hypoték zvyšovali viaceré banky. V ktorej banke teda získate najvýhodnejšiu hypotéku a aké sú aktuálne podmienky slovenských bánk?

Slovenské banky v posledných týždňoch zvyšovali úrokové sadzby hypoték. Úroky na hypotékach budú rásť aj v nasledujúcich mesiacoch. Tento týždeň potom prišlo rozhodnutie rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB), ktorí napriek horšiacej sa situácii v bankách v Európe aj USA rozhodli o zvýšení úrokových sadzieb o 0,50 percenta.

Viaceré dvihli

Viaceré slovenské banky však úrokové sadzby zvýšili ešte pred tým, než rada guvernérov ECB rozhodla o zvýšení úrokov. Banky sa tak už pripravovali na budúci rast úrokových sadzieb zo strany centrálnej banky.

Ako prvé rozhodli o zvýšení úrokových sadzieb tri slovenské banky – Tatra banka, Prima banka a UniCredit Bank. Neskôr zvýšila úrokové sadzby VÚB banka. Ako posledné potom v budúcom týždni zvyšuje úrokové sadzby 365 bankslovenská ČSOB.

Po rozhodnutí ECB je však pravdepodobné, že úrokové sadzby hypoték budú na Slovenskom trhu naďalej rásť. Získať hypotéku bude pre mnohých žiadateľov ťažšie, keďže príjmy Slovákom nerastú rovnakým tempom ako rastú úrokové sadzby hypoték. Mnoho Slovákov tak nebude mať dostatočné príjmy, aby získali hypotéku v banke.

Krátke fixácie

Banky začali úrokové sadzby hypoték dvíhať pred niečo vyše rokom. Minulý rok ste hypotéku s desaťročným fixom získali aj pod jedným percentom, dnes už pri rovnakej fixácii získate úrokovú sadzbu na úrovni bežne aj päť percent.

V dobe rastúcich úrokových sadzieb by ste sa mali vyhýbať najmä krátkym fixáciám na jeden alebo dva roky. Nie všetky banky majú takéto krátke fixácie v ponuke. Navyše úrokové sadzby pri fixáciách na jeden a dva roky často nebývajú najvýhodnejšie, keďže banky počítajú s tým, že by ste z banky odišli pri výročí fixácie.

Do nášho prehľadu však zaraďujeme aj krátke fixácie, aby ste mali možnosť porovnať si výšku úrokových sadzieb.

V prípade všetkých prepočtov mesačných splátok sme počítali s výškou úveru 100.000 €, splatnosťou hypotéky na 30 rokov a s financovaním do 80% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Pri výpočtoch sme nebrali do úvahy výšku príjmov.

Úroková sadzba fixovaná na 1 rok a 2 roky s poistením úveru (ak ho má banka ako podmienku nižšej úrokovej sadzby hypotéky):

BankaÚroková sadzba fixovaná na 1 rok v % p.a.Úroková sadzba fixovaná na 2 roky v % p.a.
365 bank3,55%-
Tatra banka3,99%3,99%
Slovenská sporiteľňa4,19%-
ČSOB4,30%-
VÚB Banka4,39%-
mBank4,94%-

Mesačné splátky so sadzbami fixovanými na 1 rok a 2 roky s poistením úveru (ak ho má banka ako podmienku nižšej úrokovej sadzby hypotéky):

BankaÚroková sadzba fixovaná na 1 rok v % p.a.Úroková sadzba fixovaná na 2 roky v % p.a.
365 bank451,84 €-
Tatra banka501,74 € (vrátane poistenia úveru vo výške 25,90 €)501,74 € (vrátane poistenia úveru vo výške 25,90 €)
Slovenská sporiteľňa531,90 € (vrátane poistenia úveru vo výške 43,47 €)-
ČSOB494,87 €-
VÚB Banka545,17 € (vrátane poistenia úveru vo výške 45 €)-
mBank533,00 €-

Niektoré banky podmieňujú získanie lepšej úrokovej sadzby poistením úveru, ale aj napriek poisteniu úveru nemusí ísť o najvýhodnejšiu ponuku, keďže poistenie úveru celý úver predražuje a to najmä v prípade, keď si poistenie úveru dojednáte len pre lepšiu úrokovú sadzbu.

Úrokové sadzby a mesačné splátky úverov bez poistenia úveru fixované na 1 a 2 roky (v tabuľke uvádzame len tie banky, ktoré majú zvýhodnenie v prípade poistenia úveru):

BankaÚroková sadzba fixovaná na 1 rok/2 rokyMesačná splátka úveru – fixácia na 1 rok/2 roky
Tatra banka4,09%/4,09%482,62 €/482,62 €
Slovenská sporiteľňa4,39%/-500,17 €/-
VÚB banka4,59%/-512,05 €/-

O koľko teda preplatíte hypotéku v prípade poistenia úveru?

 • V prípade Tatra banky síce získate s poistením úveru lepšiu úrokovú sadzbu o 0,1 percenta avšak mesačná splátka s poistením úveru je o 19,12 eur vyššia a za rok fixácie teda hypotéku preplatíte o 229 eur.
 • V prípade Slovenskej sporiteľne pri poistení úveru získate úrokovú sadzbu o 0,20 percenta nižšiu, ale mesačná splátka bude o 31,73 eur vyššia a za prvé obdobie fixácie teda na preplatíte celkom o 380 eur.
 • VÚB má potom splátku s poistením úveru vyššiu o 33,12 eur a za rok fixácie teda hypotéku preplatíte o 397 eur.

Fixácia na 3 roky a 4 roky

V prípade fixácii dlhších ako rok je situácia trocha iná. Trojročnú fixáciu úrokovej sadzby majú v ponuke všetky slovenské banky. Rozdiel medzi najnižšou a najvyššou úrokovou sadzbou hypotéky pri trojročnej fixácii je viac ako jedno percento.

Najnižšiu úrokovú sadzbu hypotéky získate v prípade Prima banky a je vo výške 3,50 percenta. Naopak najvyššiu úrokovú sadzbu má VÚB banka (4,59 percenta bez poistenia úveru, 4,39 percenta s poistením úveru).

Úroková sadzba fixovaná na 3 roky s poistením a bez poistenia úveru (v tabuľke uvádzame úrokovú sadzbu s poistením úveru len v prípade tých bánk, ktoré majú úrokovú sadzbu s poistením a bez poistenia úveru v inej výške):

BankaÚroková sadzba fixovaná na 3 roky s poistením úveru v % p.a.Úroková sadzba fixovaná na 3 roky bez poistenia úveru v % p.a.
Prima banka-3,50%
ČSOB-3,85%
365 bank-4,05%
Tatra banka3,99%4,09%
mBank-4,34%
Slovenská sporiteľňa4,19%4,39%
UniCredit Bank4,09%4,39%
VÚB banka4,39%4,59%

Hneď štyri slovenské banky teda zvýhodňujú hypotéky, ktoré si klient poistí. Rovnako však ako v prípade jednoročnej fixácie platí, že poistenie schopnosti splácať úver predraží často aj o desiatky eur mesačne a splácate oveľa vyššiu sumu ako v prípade, keď by ste hypotéku nepoistili a akceptovali teda vyššiu úrokovú sadzbu.

Mesačné splátky so sadzbami fixovanými na 3 roky s poistením úveru a bez poistenia hypotéky (v tabuľke uvádzame mesačné splátky s poistením úveru len v prípade tých bánk, ktoré majú úrokovú sadzbu s poistením a bez poistenia úveru v inej výške):

BankaMesačná splátka s poistením úveruMesačná splátka bez poistenia úveru
Prima banka-449,04 €
ČSOB-468,81 €
365 bank-480,30 €
Tatra banka501,74 € (vrátane poistenia úveru vo výške 24,90 €)482,62 €
mBank-497,00 €
Slovenská sporiteľňa531,90 € (vrátane poistenia úveru vo výške 43,47 €)500,17 €
UniCredit Bank509,16 € (vrátane poistenia úveru vo výške 26,54 €)500,17 €
VÚB banka545,17 € (vrátane poistenia úveru vo výške 45 €)512,05 €

Pri poistení úveru preplatíte hypotéku v Tatra banke mesačne o 19,12 eur a za obdobie fixácie teda zaplatíte o 688 viac. V prípade Slovenskej sporiteľne mesačne s poistením úveru platíte o 31,73 eur viac a za obdobie fixácie teda celkovo preplatíte 1.142 eur viac.

Najmenší rozdiel je v prípade hypotéky v UniCredit Bank, kde mesačne platíte o 8,99 viac a za obdobie fixácie teda na hypotéke zaplatíte o 323 eur viac. Naopak najviac hypotéku s poistením preplatíte vo VÚB, kde je rozdiel v mesačnej splátke až 33,12 eur a za obdobie fixácie ide až o 1.192 eur zaplatených naviac.

Úrokové sadzby a mesačné splátky pri štvorročnej fixácii úrokovej sadzby (ČSOB nemá inú sadzbu pri poistení úveru):

BankaÚroková sadzba v % p.a. s poistením úveruMesačná splátka s poistením úveruÚroková sadzba v % p.a. bez poistenia úveruMesačná splátka bez poistenia úveru
ČSOB--3,95%474,54 €
UniCredit Bank4,19%515,29 €4,49%506,09 €
VÚB Banka4,39%545,17 €4,59%512,05 €

V prípade UniCredit Bank tak hypotéku mesačne preplatíte o 9,20 eur a za obdobie fixácie ide celkovo o 441 eur zaplatených navyše. Najviac hypotéku s poistením preplatíte vo VÚB, kde je rozdiel v mesačnej splátke až 33,12 eur a za obdobie fixácie ide až o 1.589 eur zaplatených naviac.

Päťročný fix

Viaceré banky majú v ponuke zvýhodnené úrokové sadzby na päťročný fix. V prípade niektorých bánk je dokonca úroková sadzba fixovaná na 5 rokov výhodnejšia ako v prípade kratšej trojročnej fixácie úrokovej sadzby.

Aj v prípade päťročnej fixácie potom platí, že rozdiely medzi bankami sú značné. Rozdiel medzi najnižšiu úrokovou sadzbou v Prima banke (úroková sadzba 3,80%) a najvyššou úrokovou sadzbou vo VÚB (úroková sadzba 4,69%) je vo výške 0,89 percenta.

Úroková sadzba fixovaná na 5 rokov s poistením a bez poistenia úveru (v tabuľke uvádzame úrokovú sadzbu s poistením úveru len v prípade tých bánk, ktoré majú úrokovú sadzbu s poistením a bez poistenia úveru v inej výške):

BankaÚroková sadzba v % p.a. s poistením úveruÚroková sadzba v % p.a. bez poistenia úveru
Prima banka-3,80%
Tatra banka3,79%3,89%
ČSOB-3,95%
mBank-4,14%
365 bank-4,25%
UniCredit Bank3,99%4,29%
Slovenská sporiteľňa4,29%4,49%
VÚB Banka4,49%4,69%

Mesačné splátky so sadzbami fixovanými na 5 rokov s poistením úveru a bez poistenia hypotéky (v tabuľke uvádzame mesačné splátky s poistením úveru len v prípade tých bánk, ktoré majú úrokovú sadzbu s poistením a bez poistenia úveru v inej výške):

BankaMesačná splátka s poistením úveruMesačná splátka bez poistenia úveru
Prima banka-465,96 €
Tatra banka490,20 (vrátane poistenia úveru vo výške 24,90 €)471,10 €
ČSOB-474,54 €
mBank-486,00 €
365 bank-491,94 €
UniCredit Bank503,07 € (vrátane poistenia úveru vo výške 26,23 €)494,28 €
Slovenská sporiteľňa538,27 € (vrátane poistenia úveru vo výške 43,99 €)506,09 €
VÚB Banka551,09 € (vrátane poistenia úveru vo výške 45 €)518,04 €

O koľko preplatíte hypotéku v prípade poistenia úveru?

 • V Tatra banke mesačne zaplatíte o 19,10 eur mesačne viac a celkom zaplatíte o 1.146 navyše eur za obdobie fixácie.
 • V UniCredit Bank mesačne zaplatíte o 8,79 eur a za celé obdobie fixácie potom zaplatíte o 527 eur viac.
 • V Slovenskej sporiteľni si mesačne priplatíte o 32,18 eur a za celé obdobie fixácie ide potom o 1.930 eur naviac.
 • VÚB vyšla opäť najhoršie, keď mesačne budete pri poistení úveru platiť o 33,05 eur viac a za celé obdobie fixácie si priplatíte 1.983 eur.

Šesťročnú fixáciu úrokovej sadzby má v ponuke len VÚB banka a úroková sadzba (rovnako ako ostatné podmienky) sú rovnaké ako v prípade päťročnej fixácie.

Sedemročná fixácia

Fixáciu úrokovej sadzby na sedem rokov majú v ponuke len niektoré slovenské banky. Najvýhodnejšiu úrokovú sadzbu fixovanú na sedem rokov má Prima banka a je vo výške 4,10 percenta. Pre Prima banku je to zároveň najdlhšia možná fixácia úrokovej sadzby.

Najvyššiu úrokovú sadzbu má v prípade sedemročnej fixácie UniCredit Bank. Bez poistenia úveru je úrok vo výške 5,49 percenta, s poistením úveru je potom úroková sadzba vo výške 5,19 percenta.

Úroková sadzba fixovaná na 7 rokov s poistením a bez poistenia úveru (v tabuľke uvádzame úrokovú sadzbu s poistením úveru len v prípade tých bánk, ktoré majú úrokovú sadzbu s poistením a bez poistenia úveru v inej výške) a mesačné splátky úverov:

BankaÚroková sadzba v % p.a. bez poistenia úveruMesačná splátka bez poistenia úveruÚroková sadzba v % p.a. s poistením úveruMesačná splátka s poistením úveru
Prima banka4,10%483,20 €--
mBank4,14%486,00 €--
Tatra banka4,19%488,43 €4,09%507,52 € (vrátane poistenia úveru vo výške 24,90 €)
UniCredit Bank5,49%567,16 €5,19%578,66 € (vrátane poistenia úveru vo výške 30,17 €)

O koľko preplatíte hypotéku s poistením úveru?

 • V Tatra banke si mesačne priplatíte 19,09 eur a za obdobie fixácie ide potom o 1.603 eur zaplatených naviac.
 • V UniCredit Bank si mesačne priplatíte o 11,50 eur a za obdobie fixácie ide potom o 966 eur zaplatených naviac.

Desaťročná fixácia

Najmä v minulosti patrila desaťročná fixácia medzi veľmi obľúbené. Lenže úrokové sadzby za posledný rok narástli o niekoľko percent. Najnižšiu úrokovú sadzbu pri desaťročnej fixácii má Tatra banka vo výške 4,19 percenta a naopak najvyššiu má potom UniCredit Bank vo výške 5,49 percenta. Rozdiel medzi mesačnými splátkami sú potom aj desiatky eur.

Vo VÚB máte možnosť zvoliť si aj osemročnú fixáciu. Výška úrokovej sadzby aj podmienky sú však rovnaké ako v prípade dlhšej desaťročnej fixácie.

Úroková sadzba fixovaná na 10 rokov s poistením a bez poistenia úveru (v tabuľke uvádzame úrokovú sadzbu s poistením úveru len v prípade tých bánk, ktoré majú úrokovú sadzbu s poistením a bez poistenia úveru v inej výške):

BankaÚroková sadzba v % p.a. s poistením úveruÚroková sadzba v % p.a. bez poistenia úveru
Tatra banka4,09%4,19%
mBank-4,24%
ČSOB-4,25%
365 bank-4,65%
Slovenská sporiteľňa4,49%4,69%
VÚB Banka4,79%4,99%
UniCredit Bank5,19%5,49%

Mesačné splátky so sadzbami fixovanými na 5 rokov s poistením úveru a bez poistenia hypotéky (v tabuľke uvádzame mesačné splátky s poistením úveru len v prípade tých bánk, ktoré majú úrokovú sadzbu s poistením a bez poistenia úveru v inej výške):

BankaMesačná splátka s poistením úveruMesačná splátka bez poistenia úveru
Tatra banka507,52 € (vrátane poistenia úveru vo výške 24,90 €)488,43 €
mBank-491,00 €
ČSOB-491,94 €
365 bank-515,64 €
Slovenská sporiteľňa551,13 € (vrátane poistenia úveru vo výške 45,04 €)518,04 €
VÚB Banka569,06 € (vrátane poistenia úveru vo výške 45 €)536,21 €
UniCredit Bank578,65 € (vrátane poistenia úveru vo výške 30,17 €)567,19 €

O koľko si na hypotéke priplatíte v prípade poistenia úveru?

 • V prípade Tatra banky si mesačne priplatíte 19,09 eur, za celé obdobie fixácie ide potom o 2.290 eur zaplatených naviac.
 • V prípade Slovenskej sporiteľne si mesačne priplatíte 33,09 eur, za celé obdobie fixácie ide potom o 3.970 eur zaplatených naviac.
 • V prípade VÚB Banky si mesačne priplatíte 32,85 eur, za celé obdobie fixácie ide potom o 3.942 eur zaplatených naviac.
 • V prípade UniCredit Bank si mesačne priplatíte 11,46 eur, za celé obdobie fixácie ide potom o 1.375 eur zaplatených naviac.

Dlhšie fixácie

Iba dve banky majú v ponuke fixáciu na 15 rokov – ČSOB a Slovenská sporiteľňa. Dlhšiu 20-ročnú fixáciu má potom len ČSOB. V prípade ČSOB by mesačná splátka pri 15-ročnej fixácii bola vo výške 497,81 eur pri úrokovej sadzbe 4,35 percenta. ČSOB má tak pri dlhšej úrokovej sadzbe nižšiu úrokovú sadzbu ako niektoré banky pri kratších fixáciách.

Slovenská sporiteľňa má úrokovú sadzbu 15-ročného fixu na úrovni 5,09% a mesačná splátka by potom bola vo výške 542,34 eur. Nižší úrok v Slovenskej sporiteľni získate, ak si hypotéku poistíte – vtedy má Slovenská sporiteľňa úrok od 4,89 percenta. Mesačná splátka by však v takomto prípade aj so splátkou poistenia bola vo výške 577,30 eur (splátka poistenia by bola vo výške 47,18 eur). Za celé obdobie fixácie by ste teda zaplatili viac o 6.292 eur.

Najdlhšiu fixáciu na trhu ponúka ČSOB a to až na 20 rokov. Pri ČSOB by úroková sadzba bola vo výške 4,55 percenta a mesačná splátka by bola 509,66 eur. Teda menej ako by ste platili v prípade Slovenskej sporiteľne s kratšou 15-ročnou fixáciou.

Akcie bánk

Jednotlivé banky majú v ponuke aj rôzne zvýhodnenia, ktorá môžu znamenať napríklad odpustený poplatok za poskytnutie hypotéky alebo napríklad rôzne zľavy a benefity. Nie je ich však veľa, pretože banky tento rok skôr bojujú o vklady klientov ako o hypotéky.

Aké akcie bánk môžete využiť?

 • Tatra banka – poskytuje zľavu z poplatku za poskytnutie hypotéky a klientovi vie vypracovať aj odhad. Odhad stojí 150 eur a poskytnutie hypotéky vyjde na 175 eur.
 • Prima banka – po splnení podmienok stanovených bankou je poplatok za poskytnutie hypotéky vo výške 100 eur.
 • ČSOB – aktuálne nemá žiadne benefity v ponuke. Získať hypotéku však v ČSOB môžete aj bez nájdenej vhodnej nehnuteľnosti. Na nájdenie vášho domu alebo bytu potom máte šesť mesiacov od podpisu úverovej zmluvy. Výhodou však je, že vám banka už nebude meniť podmienky hypotéky.
 • UniCredit Bank – pri poistení úveru máte poskytnutie hypotéky bez poplatku pri čerpaní maximálne do výšky 80 percent hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Aj v prípade UniCredit Bank môžete využiť hypotéku bez vhodnej nehnuteľnosti. Na nájdenie vhodnej nehnuteľnosti potom máte 12 mesiacov.
 • mBank – aktuálne má poskytnutie hypotéky bez poplatku.
 • 365 bank – nemá aktuálne žiadnu špeciálnu kampaň alebo benefit. Pri splácaní hypotéky z účtu Plus poskytuje zľavu 0,30 percenta z úrokovej sadzby a 0,20 percenta pri refinancovaní hypotéky z inej banky.
 • Slovenská sporiteľňa – poplatok za poskytnutie 300 eur jednotne bez ohľadu na výšku hypotéky.
 • VÚB Banka – aktuálne v rámci kampane má poskytnutie hypotéky bez poplatku pri splácaní hypotéky z účtu v banke a pri jeho aktívnom využívaní.

Jedna z menších slovenských bánk, ktorá pôsobila ako pobočka zahraničnej banky, dnes oznámila postupný odchod zo slovenského trhu. Cetelem v minulosti pôsobil ako nebanková spoločnosť no neskôr sa firma transformovala na banku.

Odchádza z trhu

Odchod zo slovenského trhu bude postupný. Od dnes Cetelem neposkytuje služby pre nových klientov – firma teda nebude poskytovať nové úvery a kreditné karty. Cetelem to oznámil na svojom webe.

Firma mala pritom ešte pred niekoľkými rokmi smelé plány a okrem úverových produktov a poistenia sa chcela zamerať aj na poskytovanie bežných a sporiacich účtov. V susednom Česku už tieto produkty poskytovala pod značkou Hello Bank!. Firma dnes oznámila ukončenie aktivít aj tam.

Žiadna zmena pre existujúcich

Existujúcich klientov Cetelemu sa odchod z trhu zatiaľ nijako nedotkne. Pokiaľ ste teda mali v Ceteleme kreditnú kartu, spotrebný úver alebo nákup na splátky, tak ho aj naďalej splácate podľa úverovej zmluvy.

Je však pravdepodobné, že sa Cetelem časom bude chcieť všetkých aktivít na Slovensku zbaviť a klienti Cetelemu teda môžu skončiť v inej banke. Aj vtedy by však všetky zmluvy pokračovali ďalej bez zmeny.

Odchod Cetelemu však môže zamiešať hlavne nákupom tovaru na splátky, ktorý bol v minulosti veľmi obľúbený. Lenže mnoho Slovákov sa postupne od nákupov na splátky odkláňa a pokazený spotrebič financuje iným spôsobom.

Budú nasledovať ďalší?

Firma na webe uvádza, že pre odchod sa rozhodla z viacerých dôvodov. V posledných mesiacoch prišlo na trhu k výraznej zmene a úrokové sadzby úverových produktov začali postupne rásť. Slováci tak začali nakupovanie odkladať. Navyše sa firma poukazuje aj na vysoko konkurenčné prostredie. Dôvodom však môže byť aj nenaplnenie cieľom na počet klientov.

„V sektore, ktorý je mimoriadne ovplyvnený ekonomickou, politickou a sociálnou situáciou, slovenská pobočka nedosiahla potrebnú veľkosť, aby absorbovala vysoké IT investície potrebné pre jej budúce konkurencieschopné pôsobenie. Na základe strategického preskúmania, s cieľom identifikovať dostupné možnosti v záujme klientov, partnerov a zamestnancov, sa žiaľ nepodarilo nájsť stabilný model pre ďalšie fungovanie banky na Slovensku. Skupina BNP Paribas Personal Finance zároveň iniciovala strategický transformačný projekt s cieľom stimulovať rast a ziskovosť a zabezpečiť udržateľnosť svojho modelu. Táto reorganizácia zahŕňa zmenu zamerania geografických aktivít,“

UVÁDZA CETELEM NA WEBE.

Cetelem nemusí byť poslednou bankou, ktorá slovenský trh opustí. Už dlhšiu dobu sa hovorí o odchode viacerých hráčov zo slovenského trhu.

Základné otázky a odpovede o odchode Cetelemu

Aký dopad bude mať pozastavenie činnosti banky na moje úvery? 

Existujúce úvery klientov bude Cetelem aj naďalej spravovať, to znamená, že klienti budú aj naďalej splácať úvery podľa platných zmluvných podmienok.

Aký bude postup pri revolvingových úveroch, osobných pôžičkách a tovare na splátky? Môžem si požiadať o nový úver? 

V prvej fáze bude poskytovanie nových úverov pozastavené. Existujúce úvery bude Cetelem aj naďalej spravovať, to znamená, že klienti budú aj naďalej splácať svoje revolvingové úvery, osobné pôžičky a tovar na splátky podľa platných zmluvných podmienok.

Bude banka poskytovať aj naďalej klientsky servis? 

Áno, klientsky servis bude aj naďalej k dispozícií pre klientov tak, ako doteraz.

Môžem si ešte nakúpiť na splátky? 

O možnosti nákupu na splátky cez Cetelem sa informujte priamo v predajni, kde ste si tovar vybrali. V najbližších mesiacoch bude poskytovanie nových nákupov na splátky pozastavené.

Pred oznámením ukončenia poskytovania úverov som si požiadal o pôžičku. Čo bude s mojou žiadosťou? 

Všetky žiadosti klientov prejdú celým procesom rozhodovania a klienti budú informovaní o výsledku posúdenia.

Budem mať povinnosť predčasne splatiť revolvingové úvery, osobné pôžičky a tovar na splátky?

Klienti budú aj naďalej splácať úvery podľa platných zmluvných podmienok, avšak cieľom Cetelemu je, aby mali klienti možnosť splatiť úvery podľa svojich aktuálnych možností. Aj v prípade odchodu banky z trhu musí banka umožniť splácanie úverov v zmysle úverovej zmluvy. Klienti sa teda nemusia obávať, že by banka žiadala peniaze vrátiť späť.

Slováci si podľa Národnej banky Slovensko (NBS) rýchlo zvykajú na finančné technologické novinky. Podľa centrálnej banky si klienti troch najväčších bánk veľmi rýchlo zvykli na instantné platby (SEPA okamžité platby alebo aj rýchle platby), ktoré prišli na Slovensko pred rokom. Od tej doby ich Slováci uskutočnili už desiatky miliónov.

Okrem toho si však Slováci obľúbili aj platby platobnou kartou a tiež platby mobilom alebo hodinkami. Objem platieb v hotovosti potom neustále klesá. Poslanci Sme rodina pritom do parlamentu predložili novelu Ústavy, ktorá má garantovať možnosť platiť hotovosťou. Pred voľbami ide zo strany politikov skôr o populizmus.

Garantujú aj európske pravidlá

Možnosť platiť v hotovosti pritom stanovujú aj samotné pravidlá fungovania platieb eurom. Európska centrálna banka (ECB) priamo na svojom webe uvádza, že obchodník má povinnosť umožniť platbu aj v hotovosti. Urobiť to nemusí len vtedy, keď vopred jasne informuje o pravidlách bezhotovostnej platby, ale navyše musí mať k tomu aj jasný dôvod.

Pokiaľ teda obchodník napríklad pred vstupom do predajne jasne uvedie, že prijíma len bezhotovostné platby a k tomu uvedie aj dôvod prečo hotovosť neakceptuje, tak pravidlá nijako neporušuje. Je potom na zákazníkovi či u obchodníka nakúpi a zaplatí kartou alebo bude hľadať iného, kde bude možné platiť aj v hotovosti.

Platby kartou vyhrávajú

Nič to nemení na fakte, že platby kartou postupne vytláčajú hotovostné platby. Má to hneď niekoľko dôvodov. Jedným je aj dohľadateľnosť platieb a tiež bezpečnosť, keď nemusíte nosiť pri sebe hotovosť. Výhodou platieb kartou je aj jednoduchšia správa osobných financií, keď viete lepšie sledovať vaše výdavky ako pri platbe v hotovosti.

Bezhotovostných platieb kartou alebo mobilom je už viac ako výberov hotovosti z bankomatov. Pomohla tomu aj pandémia, keď sa zákazníci vyhýbali platbám v hotovosti a radšej v obchodoch platili kartou alebo mobilom, či hodinkami. Výhodou potom bolo aj zvýšenie limitov na platbu kartou bez potreby zadania PIN kódu. Pred pandémiou ste bez zadania PIN kódu zaplatili maximálne 20 eur, teraz je tento limit až 50 eur na jednu platbu.

Platba kartou je tak oveľa rýchlejšie ako platba v hotovosti, keď navyše v peňaženke musíte nosiť množstvo mincí. Navyše si Slováci rýchlo zvykli aj okamžité platby medzi trojicou najväčších slovenských bánk. Na pripojenie ostatných slovenských bánk si však zrejme ešte niekoľko rokov počkáme.

Rýchle platby sme si rýchlo obľúbili

Prvé slovenské banky spustili rýchle platby (SEPA okamžité platby) minulý rok vo februári. Ako prvé spustili instantné rýchle platby tri najväčšie slovenské banky – Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a VÚB banka.

Od tohto momentu prevod medzi účtami vedenými v týchto troch bankách už netrvá dni, ale len niekoľko sekúnd. Rýchle platby však majú aj obmedzenia – banky si stanovili maximálne limity na jednu platbu. Výhodou potom je, že platby prebiehajú 24 hodín denne aj to aj cez víkendy alebo sviatky.  

„Slováci majú k inováciám blízko a preto aj okamžité platby začali používať hneď od prvého dňa. Počet domácich (odoslaných) a cezhraničných (odoslaných a prijatých) okamžitých platieb vzrástol mesačne z 1,7 milióna transakcií vo februári 2022  na približne 3 milióny vo februári tohto roka,“

UVIEDLA NA SVOJOM BLOGU NBS.

Ďalší výraznejší nárast počtu okamžitých platieb očakáva centrálna banka po pripojení ostatných slovenských bánk v horizonte nasledujúcich 2 rokov. Nie všetky banky však zavedenie rýchlych platieb potvrdili. Zmeniť to však môže pripravovaná nová legislatíva na pôde Európskej komisie.

Budú povinné

Tomu, aby sa okamžité platby stali novým štandardom pre európske platby, má napomôcť aj nová legislatíva, ktorá sa pripravuje na pôde Európskej komisie. 

Okrem iného má zaviesť aj termíny, dokedy budú poskytovatelia platobných služieb na trhu EÚ povinní zaviesť poskytovanie SEPA okamžitých platieb pre všetkých európskych spotrebiteľov a firmy s ich výhodami ako je rýchlosť, bezpečnosť a digitálne spracovanie.

Počty SEPA okamžitých platieb – zdroj: NBS

Rozvoju SEPA okamžitých platieb môžu pomôcť aj platobné riešenia u obchodníkov založené na okamžitých platbách, ktoré by mohli fungovať podobne ako platby kartami a byť novou alternatívou pre platby za tovary a služby. Pre obchodníkov by to však znamenalo aj výrazne nižšie náklady ako pri platbe kartou, keď často bankám platia aj percento zo zaplatenej sumy platobnou kartou.

Rýchle platby si Slováci veľmi obľúbili, keď v prvé mesiace realizovali menej ako dva milióny platieb. V závere minulého roka potom počet rýchlych platieb prekročil aj hranicu troch miliónov. Počty platieb budú narastať a tento rok by sa do systému mohli zapojiť aj menšie banky. Zapojenie v tomto roku sľubuje napríklad česká pobočka Fio banky. Ďalšie slovenské banky sa na pripojenie do systému SEPA okamžitých platieb pripravujú.

Menej hotovosť a viac platby kartou

Okrem rýchlych platieb si Slováci obľúbili aj platby platobnou kartou a platby mobilom alebo hodinkami. Objem bezhotovostných platieb je už vyšší ako objem výberov hotovosti z bankomatov.

Podiel výberov z bankomatov a platieb kartou – zdroj: NBS

Údaje ukazujú, že výbery z bankomatu začali klesať najmä po začiatku pandémie, keď Slováci prestali platiť hotovosťou a viac začali viac platiť bezhotovostne kartou alebo mobilom.

„Počet a objem bezhotovostných platieb kartami na Slovensku rastie z roka na rok. Výbery hotovosti z bankomatov klesajú na úkor platieb. Od polovice roku 2020, keď hodnota platieb kartami prvýkrát v histórií predbehla výbery hotovosti z bankomatov, platíme kartami stále viac a viac. Ku koncu roka 2022 sme zaplatili kartami o 1,3 mld. EUR viac, ako sme si vybrali hotovosť z bankomatov a tieto “nožnice“ sa otvárajú stále viac,“

DOPLNILA NBS.

Rastie podiel platieb mobilmi či hodinkami

Nie je to však len o obľúbenosti bezhotovostných platieb kartou u obchodníkov. Rastie aj podiel počtu platieb mobilom a hodinkami. Slováci si mobilné platby obľúbili, pretože nemusia nosiť platobnú kartu a platby mobilom sú aj bezpečnejšie ako platby samotnou kartou. Sú navyše aj jednoduchšie, keďže na platobnom terminály obchodníka nie je potrebné zadávať PIN ani pri vyšších platbách.

Podiel platieb mobilom a hodinkami – zdroj: NBS

Podiel počtu mobilných platieb na všetkých platbách kartami u obchodníkov narástol za 3,5 percenta na viac ako 22%. Na Slovensku môžete platiť cez dva najväčšie platobné systémy – Apple Pay a Google Pay. Navyše však fungujú aj ďalšie platobné metódy ako Garmin Pay alebo napríklad FitBit Pay.

„Predpokladáme, že rastúci trend používania smart mobilov a smart hodiniek bude pokračovať vďaka jednoduchému a rýchlemu použitiu pri platbách u obchodníkov v kamenných prevádzkach či na internete, ale aj vďaka rastúcemu počtu používateľov smart zariadení,“

PREDPOKLADÁ CENTRÁLNA BANKA.

Obľúbené sú aj platby kartou na internete

Platenie kartou pri nakupovaní na internete je už pre mnohých samozrejmosťou. Záujem o tento druh platieb narástol počas pandémie a rastie naďalej. Nezmenili to ani prísnejšie podmienky pre potvrdenie platieb ani rastúci počet podvodov, ktorým Slováci v posledných mesiacoch na internete čelia.

Počty platieb kartou na internete a porovnanie so všetkými platbami kartou – zdroj: NBS

Počet nákupov v obchodoch na internete zaplatených kartami rástol aj v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021, v počtoch o 21,9 % a v objeme o 21,2 %. V poslednom štvrťroku 2022 bol podiel platieb kartami v obchodoch na internete na všetkých platbách kartami dokonca až 13%.

„Uvidíme, čím nás prekvapí tento rok. Už dnes však vieme, že spomínané trendy v používaní kariet budú pokračovať a rovnako bude rásť používanie okamžitých platieb. Ukazuje to jediné: Obyvatelia Slovenska majú po moderných platobných prostriedkoch naozaj veľký apetít,“

UZATVÁRA NA BLOGU NBS.

Hneď trojica slovenských bánk oznámila tento týždeň zvýšenie úrokových sadzieb hypoték – Prima banka, Tatra bankaUniCredit Bank. Zvyšovanie úrokov bude zrejme pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Zvyšovanie úrokov už výrazne obmedzilo poskytovanie nových hypoték a banky v januári poskytli len 104 miliónov eur nových hypoték.

Prima banka

Prima banka zvýšila všetky úrokové sadzby hypoték o 0,10 percenta. Nové úrokové sadzby platia nasledujúce dva týždne od 11. marca do 24. marca.

FixáciaÚroková sadzba v % p.a.
3 roky3,50%
5 rokov3,80%
7 rokov4,10%

UniCredit Bank

Úrokové sadzby na hypotékach zvyšila slovenská pobočka českej UniCredit Bank od 10. marca. Úrokové sadzby porastú pri všetkých fixáciách. Banka ponechala v ponuke zvýhodnenie v prípade poistenia úveru, ktoré však hypotéku výrazne predraží.

Napríklad pri 100-tisícovej hypotéke so splatnosťou na 30 rokov je mesačná splátka základného poistenia úveru vo výške 24,97 eur a mesačná splátka hypotéky je potom 476,84 eura. Celkovo by ste teda banke platili mesačne 501,81 eur pri úrokovej sadzbe fixovanej na päť rokov vo výške 3,99 percenta.

Ak by ste požiadali o rovnakú hypotéku, ale bez poistenia tak by úroková sadzba stúpla na 4,29 percenta. Mesačná splátka hypotéky by potom bola vo výške 494,28 eura. Teda aj napriek nižšej úrokovej sadzby by splátka bola o 7,53 eur nižšia. Za prvé obdobie fixácie by ste teda ušetrili viac ako 451 eur. Navyše konkurencia ponúka porovnateľné a dokonca v mnohých prípadoch aj nižšie úrokové sadzby.

Úrokové sadzby UniCredit Bank platné od 10. marca 2023

FixáciaÚroková sadzba v % p.a. s podmienkou poistenia úveruÚroková sadzba v % p.a. v ostatných prípadoch
3 roky4,09%4,39%
4 roky4,19%4,49%
5 rokov3,99%4,29%
7 rokov5,19%5,49%
10 rokov5,19%5,49%

Tatra banka

Hypotéky od 10. marca zdražila aj Tatra banka. Úroky stúpli pri všetkých fixáciách. Tatra banka zároveň zvýhodní klientov, ktorí si hypotéku poistia a budú ju splácať z účtu v banke.

Úrokové sadzby pre účelové hypotéky

Fixácia úrokovej sadzbyÚroková sadzba v % p.a. s poistením úveru a splácaním z účtu v Tatra bankeÚroková sadzba v % p.a. bez poistenia úveru alebo bez splácania úveru v bankeÚroková sadzba v % p.a. bez účtu a bez poistenia úveru
1 rokOd 4,19%Od 4,29%Od 4,39%
2 rokyOd 4,19%Od 4,29%Od 4,39%
3 rokyOd 4,19%Od 4,29%Od 4,39%
5 rokovOd 3,99%Od 4,09%Od 4,29%
7 rokovOd 4,29%Od 4,39%Od 4,49%
10 rokovOd 4,29%Od 4,39%Od 4,49%

Netreba zabúdať, že v prípade poistenia úveru síce získate zľavu z ceny hypotéky, ale často je výrazne nižšia ako mesačná splátka poistenia úveru. Napríklad pri hypotéke vo výške 100-tisíc eur, splatnosti 30 rokov a fixácii na 5 rokov vychádza mesačná splátka poistenia úveru minimálne na 24,90 eur. Mesačne by ste teda banke spolu platili 501,74 eur. Všetko v prípade, keď vám banka dá najnižší úrok 3,99 percenta.

Ak by ste sa rozhodli úver nepoistiť, ale zriadili by ste si bežný účet v Tatra banke, tak by úroková sadzba stúpla na 4,09% pri rovnakých parametroch hypotéky, ale mesačná splátka by bola len 482,62 eura. Teda by mesačná splátka bola aj napriek vyššej úrokovej sadzbe o viac ako 19 eur nižšia ako pri nižšej úrokovej sadzbe, ale s povinným poistením.

Úrokové sadzby pre neúčelovú (americkú hypotéku)

Fixácia úrokovej sadzbyÚroková sadzba v % p.a. s poistením úveru a splácaním z účtu v Tatra bankeÚroková sadzba v % p.a. bez poistenia úveru alebo bez splácania úveru v bankeÚroková sadzba v % p.a. bez účtu a bez poistenia úveru
1 rokOd 4,49%Od 4,59%Od 4,69%
2 rokyOd 4,49%Od 4,59%Od 4,69%
3 rokyOd 4,49%Od 4,59%Od 4,69%
5 rokovOd 4,29%Od 4,39%Od 4,49%
7 rokovOd 4,59%Od 4,69%Od 4,79%
10 rokovOd 4,59%Od 4,69%Od 4,79%

Tatra banka uvádza úrokové sadzby od a teda od banky môžete dostať hypotéku aj s vyšším úrokom. Záleží od posúdenia vašej schopnosti splácať hypotéku.

Od 1. marca upravuje Slovenská sporiteľňa úrokové sadzby hypoték. Úroky aj tento krát pôjdu smerom na hor a pri všetkých fixáciách už budú nad štyrmi percentami.

Jedno a trojročný fix bude začínať na úrovni 4,19 percenta. Najdlhšia fixácia na 15 rokov potom bude až 4,89 percenta.

Fixácia úrokovej sadzbyÚroková sadzba v % p.a.
1 rok4,19%
3 roky4,19%
5 rokov4,29%
10 rokov4,49%
15 rokov4,89%

Úrokové sadzby uvedené v tabuľke sú najnižšie možné. Banka vám teda môže nakoniec schváliť hypotéku s vyššou úrokovou sadzbou. Konkurenčné banky majú pritom v ponuke výrazne lacnejšie hypotéky.

Sporenie v II. dôchodkovom pilieri sa v tomto a na začiatku budúceho roka zmení. Zjednoduší sa vstup do druhého piliera a tiež prechod medzi správcovskými spoločnosťami. Ubudne zbytočnej byrokracie a sporiteľov čakajú aj ďalšie zmeny.

Jednou z podstatných zmien je aj nastavenie predvolenej investičnej stratégie, aby peniaze neležali na menej výnosných dlhopisových fondoch, ale zarábali vo výnosnejších akciových fondoch. Táto zmena môže Slovákom priniesť výrazne vyššie dôchodky v budúcnosti.

Minulý rok sa totiž dôchodkovým fondom nedarilo a ak by peniaze ostali uložené v menej výnosných garantovaných dlhopisových fondoch, tak by mohlo trvať aj niekoľko rokov kým by fondy straty z minulého roka zmazali.  

Nové individuálne garancie

Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) porovná vklady, ktoré sporiteľ odvádza do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a jeho aktuálnu nasporenú sumu v tomto dôchodkovom fonde.

Ak je táto aktuálna nasporená suma nižšia ako vklady sporiteľa, DSS rozdiel doplatí z vlastného majetku. Táto garancia sa vzťahuje len na povinné príspevky.

Zrušenie akceptačných listov

Po novom nebude musieť sporiteľ žiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie akceptačného listu pri prestupe do inej DSS. Sporiteľ má právo zmeniť svoju DSS po 1 roku od uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo 6 mesiacov od posledného prestupu medzi DSS.

Zníženie celkovej úrovne odplát

Dôležitou zmenou pre sporiteľov je aj zníženie a zmena odplát dôchodkovým správcovským spoločnostiam. To zabezpečí pre všetkých sporiteľov v II. pilieri zvýšenie celkových úspor.

Táto zmena zvýši nasporenú sumu sporiteľa o približne 10 % v porovnaní s dnešným systémom odplát.

Dôchodková správcovská spoločnosť si bude účtovať iba odplatu za správu majetku v dôchodkovom fonde, a to v roku 2023 – 0,45 %, v roku 2024 – 0,425 % a od roku 2025 – 0,4 %.

Automatický vstup do II. piliera

Jednou z dôležitých zmien o 1. mája 2023 je automatický vstup do II. piliera, a to pri vzniku prvého dôchodkového poistenia v I. pilieri do veku 40 rokov.

Každý, komu po 1. máji 2023 vznikne prvé dôchodkové poistenie (teda budú za neho prvýkrát zaplatené odvody na dôchodkové poistenie), bude mať 180 dní, aby si vybral DSS a uzatvoril s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

Ak do 180 dní zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení neuzatvorí, Sociálna poisťovňa mu DSS automaticky pridelí. Účasť v II. pilieri nebude povinná, sporiteľ bude mať možnosť z tohto systému do dvoch rokov od vzniku vystúpiť. A následne ešte jedenkrát vstúpiť.

Zároveň zostáva zachovaný dobrovoľný vstup a zvyšuje sa hranica vstupu do II. piliera pre poistencov, ktorí už sú dôchodkovo poistení, ale ešte do II. piliera nevstúpili, a to z dnešných 35 rokov na 40 rokov.

Predvolená investičná stratégia

K celkovému zlepšeniu stavu úspor prispeje vo veľkej miere predvolená investičná stratégia. V porovnaní so sporením výlučne v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch, toto opatrenie zvýši nasporenú sumu sporiteľov v II. pilieri po 40 rokoch približne o 50 %.

Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii bude po novom automaticky každý nový sporiteľ. Do predvolenej investičnej stratégie sa budú presúvať aj existujúci sporitelia do veku 54 rokov, ktorí od presunu do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu v roku 2013 nespravili žiadne vlastné aktívne rozhodnutie o svojich dôchodkových úsporách.

Títo sporitelia dostanú do konca februára 2023 od svojej DSS informáciu o harmonograme postupného presunu ich majetku alebo jeho časti do indexových negarantovaných dôchodkových fondov (v súlade s predvolenou investičnou stratégiou). Do 31. mája 2023 môžu svojej DSS zaslať nesúhlas s takýmto presunom majetku.

V prípade, ak sporiteľ nebude reagovať, DSS začne od 1. júla 2023 presúvať majetok z dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu do indexového negarantovaného dôchodkového fondu.

Sporiteľom vo veku 54 rokov a starším, ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov, budú správcovské spoločnosti pripisovať nové povinné príspevky na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorý bude určený pre predvolenú investičnú stratégiu. Každý sporiteľ dostane možnosť vyviazať sa z predvolenej investičnej stratégie a znova do nej vstúpiť podľa svojho uváženia.

Nová výplatná fáza

Nová výplatná fáza má od 1. januára 2024 zabezpečiť predovšetkým postupné a dlhodobé vyplácanie úspor. Dôchodok z II. piliera bude sporiteľ poberať z polovice nasporenej sumy najskôr formou programového výberu a následne, po jej dočerpaní, bude z druhej polovice nasporenej sumy poberať doživotný dôchodok.

Zostane zachovaná aj možnosť poberania dôchodku formou programového výberu, kedy sporiteľ môže výplatu nasporenej sumy prispôsobiť vlastným preferenciám a nechať si dôchodok vyplatiť aj jednorazovo (pre tých sporiteľov, ktorých dôchodkové príjmy sú vyššie ako referenčná suma, to znamená priemerný mesačný dôchodok na Slovensku).

Znovuzavedenie daňovej úľavy na dobrovoľné príspevky v II. pilieri

Ide o navrhovanú zmenu v II. pilieri vo forme daňovej úľavy na dobrovoľné príspevky, ktoré si platí sporiteľ. Samotná výška daňovej úľavy je naviazaná na hrubé príjmy sporiteľa. Teda čím je príjem sporiteľa vyšší, tým je vyššia jeho daňová úľava.

Sporiteľovi s priemernou mzdou (v roku 2024) zníži táto úľava ročný základ dane o viac ako 209 eur pri platbách dobrovoľných príspevkov v maximálnej daňovo uznateľnej výške zhuba 17 eur mesačne. Sporiteľ tak zaplatí na dani z príjmu fyzických osôb menej o viac ako 39 eur ročne.

Maximálne daňové zvýhodnenie, ktoré môže sporiteľ dosiahnuť, bude vo výške približne 131 eur mesačne. V tomto prípade si bude môcť sporiteľ znížiť ročný základ dane o viac ako 1.574 eur, čo by znamenalo ročnú úsporu na dani približne 349 eur.

Osobitný výber

Navrhovanou zmenou je aj možnosť slobodne sa rozhodnúť pri výbere úspor tvorených z dobrovoľných príspevkov, ktoré si môže sporiteľ vybrať kedykoľvek, aj opakovane. Nárok vznikne tým sporiteľom, ktorí si počas účasti na starobnom dôchodkovom sporení platili aj dobrovoľné príspevky.

Sporiteľ bude mať možnosť pokračovať v dobrovoľnom sporení aj po osobitnom výbere, avšak bez možnosti daňovej úľavy. V prípade, ak sporiteľ využije osobitný výber až po dosiahnutí 55 roku života, nebude potrebné zaň nič doplácať. Osobitný výber, rovnako ako všetky plnenia z II. piliera, nepodlieha dani z príjmu.

Návrh zákona o starobnom dôchodkovom sporení (č. 43/2004 Z. z.) vstúpil do platnosti 8. novembra 2022.

Prima banka od 28. januára 2023 upravuje úrokové sadzby na hypotékach. Podobne ako v minulosti aj teraz nové úrokové sadzby platia nasledujúce dva týždne.

Prima banka vyhlasuje úrokové sadzby na hypotékach vždy s platnosťou na dva týždne. Úrokové sadzby teda platia do 10. februára 2023.

Teraz však banka mení úrokovú sadzbu len pri najkratšej trojročnej fixácii, ktorá bude po novom vo výške 3,2 percenta. Úrokové sadzby pre ostatné fixácie nechala Prima banka zatiaľ bez zmeny.

FixáciaÚroková sadzba v % p.a.
3 roky3,20%
5 rokov3,60%
7 rokov4,00%

Nakupovanie na internete nám zjednodušuje život, ale môže znamenať aj potencionálne riziko. Zákazník totiž nie vždy na rozdiel od návštevy kamenej predajne vie kto za obchodom stojí. Pri návšteve kamenej predajne síce rovnako môže obchodník zavádzať, ale je to výrazne komplikovanejšie ako v prípade internetových obchodov.

Najmä v období pandémie si Slováci zvykli na objednávanie tovaru a služieb cez internet. Mnohé predajne boli dlho zatvorené a tak zákazníci zmenili návyky a začali viac nakupovať online. Nové internetové obchody začali vznikať ako huby po daždi. Lenže s pribúdaním nových internetových obchodov začalo pribúdať aj podvodníkov, ktorých jediným cieľom je okradnúť zákazníkov.

Dlhé čakacie doby

Na Slovensku pôsobia tisíce internetových obchodov. Niektoré majú za sebou slovenských vlastníkov a sú to často internetové obchody, ktoré fungujú aj niekoľko rokov. Lenže potom sú tu obchody, ktoré síce fungujú pod slovenskou doménou (koncovka za názvom obchodu je .sk), ale majú zahraničných vlastníkov a často aj nie úplne dôveryhodných.

SOI dnes zverejnila zoznam internetových obchodov, ktorým sa odporúča vyhnúť. Časť obchodov sa síce tvári, že ide o klasický internetový obchod, ale v podmienkach potom nájdete informáciu, že ide o prepredajcu. Žiadne vlastné produkty teda reálne firma nepredáva a ide vlastne len o akúsi formu internetového trhoviska.

Časť obchodov má potom dlhodobé problémy s dodávkou tovarov a služieb a ide o bežné internetové obchody. U týchto obchodov je často problém s dodávkou a na tovar môžete čakať márne aj dva mesiace.

Ktorým obchodom sa radšej vyhnúť?

SOI radí niektorým obchodom sa radšej vyhnúť. Ako najviac rizikové internetové obchody SOI uvádza niekoľko portálov, ktoré prevádzkuje firma zo Spojených arabských emirátov. Práve pri tejto skupine webových obchodov nejde o klasické internetové obchody, ale iba o internetové trhovisko a obchodník iba prepredáva tovary a služby od iných obchodníkov.

Za najviac rizikové SOI označila webové obchody: bonky.sk, suprisimo.sk, booho.sk, finlando.sk, rayray.sk, fashy.sk. Za všetkými týmito obchodmi stojí podľa SOI firma zo Spojených arabských emirátov.

„Prevádzkovateľ platforiem v obchodných podmienkach uvádza, že nie je predávajúcim tovaru, s ktorým sa obchoduje prostredníctvom platforiem, ale sprostredkováva uzatváranie kúpnych zmlúv so zákazníkmi pre predávajúceho tým, že prevádzkuje webovú prezentáciu ako platformu, na ktorej umožňuje predávajúcim prezentovať svoj tovar a kupujúcim prejaviť záujem o vybraný tovar a sprostredkováva výmenu informácií medzi predávajúcim a kupujúcim až do prípadného uzatvorenia kúpnej zmluvy,“

UVÁDZA SOI.

Okrem vyššie spomínaných webových obchodov varuje SOI ešte pred obchodom gigastore.sk, ktorý prevádzkuje česká firma. Predajca má dlhodobé problémy, so zákazníkmi nekomunikuje a navyše aj zaplatený tovar často nedodá.

Aj ďalšie obchody

SOI však varuje aj pred ďalšími eshopmi, u ktorých štátna kontrola zaznamenáva zvýšený počet sťažností nakupujúcich. Ide o webové obchody: zozu.sk, lunzo.sk, shopolo.sk, huglo.sk, alabo.sk, mobiluj.sk, eleganceshop.sk, autoelektrony.sk, viagogo.sk, chyza.sk, rajpradla.sk, zasielkonos.sk, fashionline.com, jordanshoes.sk, moletka.eu; svet-siat.eu; vip-moda.eu, perfektna.sk, kociky-leja.sk, elektroeldo.sk, sunsea.sk.

V prípade týchto eshopov ich SOI zaradila na zoznam rizikových najmä z dôvodu nedodržiavania niektorých zákonných povinností, ale aj problematického vymáhania spotrebiteľských práv a individuálnych nárokov. SOI zároveň upozorňuje, že zoznam rizikových eshopov má len odporúčací charakter. V kompetencii SOI nie je zablokovanie domény v prípade, keď ide o podvodný eshop.

Pred nákupom

SOI zároveň pred samotným nákupom radí eshop dôkladne skontrolovať. Mali by ste si pozrieť kto je prevádzkovateľom a tiež napríklad recenzie zákazníkov na porovnávačoch ako je heureka.sk a podobných. Dobré je si pozrieť recenzie napríklad aj na sociálnych sieťach alebo recenzie na Google.

Jedným zo znakov, ktoré by ste si pred nákupom mali všímať sú aj možnosti platby. Problematické môžu byť internetové obchody, ktoré napríklad neponúkajú možnosť doručenia na dobierku a vyžadujú za tovar platiť výhradne len vopred.

Pokiaľ sa rozhodnete už platiť kartou mali by ste si dať pozor a neplatiť ňou v prípade neznámych internetových obchodov. Niektoré banky umožňujú vygenerovanie jednorazovej platobnej karty. Vtedy sa nemusíte obávať, že vám obchodník bude účtovať ďalšie peniaze, keďže po použití sa karta automaticky zruší.

Čo odporúča SOI?

Ide o známy e-shop?

Pred uskutočnením nákupu odporúčame overiť si skúsenosti iných spotrebiteľov, napr. vo forme recenzií či nezávislých webových služieb, ktoré umožňujú spotrebiteľom ohodnotiť nákup. Ak žiadne recenzie nenájdete, prípadne recenzie sú negatívne, je treba byť pozorný.

Má internetový obchod jasne identifikovaného prevádzkovateľa/predávajúceho?

Každý e-shop je povinný informovať spotrebiteľa o osobe predávajúceho ešte pred uskutočnením nákupu. Dôveryhodný obchod preto nemá problém zverejniť informácie o svojom prevádzkovateľovi (obchodné meno a sídlo, prípadne miesto podnikania).

Údaje o predávajúcom si môže spotrebiteľ overiť na stránke Obchodného registra www.orsr.sk, prípadne Živnostenského registra www.zrsr.sk.

Ak ide o podnikateľa z iného štátu, údaje o jeho registrácii si môže spotrebiteľ overiť v príslušnom národnom registri. Informácie o registroch členských štátov EÚ sú dostupné na adrese: e-justice.europa.eu.

Je stránka e-shopu v slovenskom jazyku?

Slovenská doména webovej stránky .sk ani použitý slovenský jazyk neznamená, že ide o e-shop, prevádzkovaný slovenským podnikateľským subjektom. Aj takéto stránky môžu byť prevádzkované z inej krajiny. Preto je nevyhnutné vždy si overiť osobu prevádzkovateľa/predávajúceho.

Sú ceny tovarov ponúkaných na webovej stránke nápadne nízke?

Ak sú ceny v danom e-shope podstatne nižšie ako v konkurenčných e-shopoch, spotrebiteľ by mal byť opatrný. V niektorých prípadoch môžu ceny súvisieť s vlastnosťami tovaru (falzifikáty) alebo priamo poukazujú na podvodný e-shop, ktorý ani po prijatí platby tovar neodošle.

Pri nápadne nízkych cenách je vhodné, aby si spotrebiteľ pozrel aj ďalšie údaje (napr. osobu predávajúceho, obchodné a platobné podmienky).

Umožňuje e-shop viaceré spôsoby platby?

Vo väčšine prípadov e-shopy ponúkajú zákazníkom viacero možností platby. Okrem platby vopred umožňujú aj platbu pri doručení tovaru (dobierka). Ak e-shop požaduje platbu vopred, spotrebiteľ by mal zaplatiť len vtedy, ak si je istý, že vstupuje do právneho vzťahu s dôveryhodným dodávateľom.

Pri platbe systémom PayPal alebo platobnou kartou existujú možnosti, ako sa domáhať vrátenia peňazí, pokiaľ vám tovar nie je doručený. Viac informácií o týchto možnostiach získate u svojej banky. Aj pri používaní platobnej karty odporúča SOI, aby sa spotrebitelia riadili bezpečnostnými odporúčaniami svojej banky.

Čo by si mali spotrebitelia ďalej všímať?

 • zlú jazykovú úpravu, gramatické chyby, nesprávnu štylizáciu (častokrát ide o preklady, vytvorené internetovým prekladačom),
 • požiadavky predávajúceho na ďalšie dodatočné platby, o ktorých predtým spotrebiteľa neinformoval (clo, poistenie, náklady na balné, atď.),
 • ponuka na nákup je zasielaná prostredníctvom nevyžiadanej pošty,
 • predávajúci požaduje údaje o bankovej karte, prípadne prístupové údaje k internetovému bankovníctvu,
 • chýbajúce informácie o prevádzkovateľovi e-shopu, resp. predávajúcom – z webovej stránky nie je jasné, s kým spotrebiteľ uzatvára kúpnu zmluvu a voči komu si tak môže uplatňovať svoje spotrebiteľské práva,
 • chýbajúce obchodné podmienky, nezverejnený reklamačný poriadok vrátane informácií o tom, kam je potrebné zaslať reklamovaný tovar,
 • nesplnené informačné povinnosti, najmä vo vzťahu k možnosti odstúpenia od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu,
 • obchodné podmienky, prípadne reklamačný poriadok sú v rozpore so zákonom,
 • e-shop vzbudzuje dojem, že ide o slovenského prevádzkovateľa, resp. predávajúceho, je ale prevádzkovaný subjektom z iného členského štátu EÚ, prípadne z krajiny mimo EÚ, čo môže podstatným spôsobom sťažovať uplatňovanie spotrebiteľských práv (napr. odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, reklamácie, …).

Každý spotrebiteľ by si mal uvedomiť, že webová stránka, ktorá neuvádza názov predávajúceho (resp. uvádza predávajúceho z ďalekého zámoria) a neuvádza adresu, telefónny kontakt, IČO, obchodné podmienky, používa ilustračné fotografie výrobkov, vyžaduje iba platbu vopred – a navyše, pri komunikácii ponúka iba „kontaktný formulár“ nie je dôveryhodná.

Kedy môže pomôcť Slovenská obchodná inšpekcia?

Internet poskytuje predávajúcim značnú mieru anonymity. Ak je e-shop prevádzkovaný zo zahraničia alebo jeho prevádzkovateľa nie je možné identifikovať, vyvodzovanie postihu voči takémuto subjektu môže byť veľmi zložité. SOI je možné kontaktovať v každom prípade cez webovú stránku inšpekcie.

V prípade, ak pôjde o slovenský podnikateľský subjekt, SOI vykoná šetrenie a v prípade preukázania porušenia zákona, budú voči kontrolovanej osobe vyvodené dôsledky, vrátane uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, príp. opatrenia na ochranu trhu. 

SOI však nie je oprávnená konať v prípadoch, ak ide o predávajúcich, ktorí nemajú na Slovensku sídlo, prípadne zastúpenie, ani ak ide o predaj medzi fyzickými osobami, realizovaný prostredníctvom sociálnych sietí či rôznych internetových bazárov.

Kto môže pomôcť, ak spotrebiteľ nakupoval od zahraničného subjektu?

Ak je prevádzkovateľom e-shopu predávajúci so sídlom v inom členskom štáte EÚ, Islande alebo Nórsku, spotrebiteľ sa môže obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum v SR (www.esc-sr.sk).

Rovnako je potrebné postupovať v prípade predávajúceho so sídlom vo Veľkej Británii.

Ak ide o predávajúceho z tretej krajiny, je potrebné kontaktovať priamo národný dozorný orgán v danej krajine.