Archív pre zančku: Pravidelné investovanie

Od 1. januára mal začať platiť bonus pre dlhodobých investorov v podobe odpustenia zdanenia výnosu pri predaji investícii po minimálne troch rokoch držby.

Zmena bola schválená počas legislatívnej smršte pred letom a dlhodobým investorom mala priniesť úsporu na daniach. Pri predaji investícií po minimálne troch rokoch ich držby, nemali investori platiť daň z výnosu.

Išlo o podporu pre naozaj dlhodobé investovanie, keď jedným z benefitov dlhodobého investovania malo byť odpustenie daní z výnosu predaja.

Lenže s príchodom novej vlády sa situácia zmenila. Vláda predstavila nový úsporný balíček a jedna z foriem úspory pre štát má byť aj zrušenie daňového zvýhodnenia pri predaji fondov. Prezidentka stihla nový zákon podpísať ešte pred koncom roka a do platnosti vstúpil teda hneď od 1. januára 2024.

Daňové zvýhodnenie pri dlhodobej držbe teda ani nevstúpilo do platnosti a nová vládna garnitúra ho stihla zrušiť.

Pokles trhov spôsobil aj pokles hodnoty doplnkových dôchodkových fondov. Za posledný mesiac nebol fond, ktorý by dokázal sporiteľom priniesť pozitívne zhodnotenie. Sporitelia mali v treťom, dobrovoľnom pilieri, uložené už takmer tri miliardy eur.

Ak sa do hodnoty započítajú aj výplatné fondy, ktoré slúžia na výplatu dôchodku, tak si Slováci v treťom pilieri našetrili už tri miliardy eur.

Od začiatku roka sme zmenili pravidlá pre druhý dôchodkový pilier. Tam bude opäť platiť povinný vstup a dôchodkové správcovské spoločnosti budú sporiteľov presúvať z konzervatívnych fondov do dynamických.