Archív pre zančku: Obchody

Nakupovanie na internete nám zjednodušuje život, ale môže znamenať aj potencionálne riziko. Zákazník totiž nie vždy na rozdiel od návštevy kamenej predajne vie kto za obchodom stojí. Pri návšteve kamenej predajne síce rovnako môže obchodník zavádzať, ale je to výrazne komplikovanejšie ako v prípade internetových obchodov.

Najmä v období pandémie si Slováci zvykli na objednávanie tovaru a služieb cez internet. Mnohé predajne boli dlho zatvorené a tak zákazníci zmenili návyky a začali viac nakupovať online. Nové internetové obchody začali vznikať ako huby po daždi. Lenže s pribúdaním nových internetových obchodov začalo pribúdať aj podvodníkov, ktorých jediným cieľom je okradnúť zákazníkov.

Dlhé čakacie doby

Na Slovensku pôsobia tisíce internetových obchodov. Niektoré majú za sebou slovenských vlastníkov a sú to často internetové obchody, ktoré fungujú aj niekoľko rokov. Lenže potom sú tu obchody, ktoré síce fungujú pod slovenskou doménou (koncovka za názvom obchodu je .sk), ale majú zahraničných vlastníkov a často aj nie úplne dôveryhodných.

SOI dnes zverejnila zoznam internetových obchodov, ktorým sa odporúča vyhnúť. Časť obchodov sa síce tvári, že ide o klasický internetový obchod, ale v podmienkach potom nájdete informáciu, že ide o prepredajcu. Žiadne vlastné produkty teda reálne firma nepredáva a ide vlastne len o akúsi formu internetového trhoviska.

Časť obchodov má potom dlhodobé problémy s dodávkou tovarov a služieb a ide o bežné internetové obchody. U týchto obchodov je často problém s dodávkou a na tovar môžete čakať márne aj dva mesiace.

Ktorým obchodom sa radšej vyhnúť?

SOI radí niektorým obchodom sa radšej vyhnúť. Ako najviac rizikové internetové obchody SOI uvádza niekoľko portálov, ktoré prevádzkuje firma zo Spojených arabských emirátov. Práve pri tejto skupine webových obchodov nejde o klasické internetové obchody, ale iba o internetové trhovisko a obchodník iba prepredáva tovary a služby od iných obchodníkov.

Za najviac rizikové SOI označila webové obchody: bonky.sk, suprisimo.sk, booho.sk, finlando.sk, rayray.sk, fashy.sk. Za všetkými týmito obchodmi stojí podľa SOI firma zo Spojených arabských emirátov.

„Prevádzkovateľ platforiem v obchodných podmienkach uvádza, že nie je predávajúcim tovaru, s ktorým sa obchoduje prostredníctvom platforiem, ale sprostredkováva uzatváranie kúpnych zmlúv so zákazníkmi pre predávajúceho tým, že prevádzkuje webovú prezentáciu ako platformu, na ktorej umožňuje predávajúcim prezentovať svoj tovar a kupujúcim prejaviť záujem o vybraný tovar a sprostredkováva výmenu informácií medzi predávajúcim a kupujúcim až do prípadného uzatvorenia kúpnej zmluvy,“

UVÁDZA SOI.

Okrem vyššie spomínaných webových obchodov varuje SOI ešte pred obchodom gigastore.sk, ktorý prevádzkuje česká firma. Predajca má dlhodobé problémy, so zákazníkmi nekomunikuje a navyše aj zaplatený tovar často nedodá.

Aj ďalšie obchody

SOI však varuje aj pred ďalšími eshopmi, u ktorých štátna kontrola zaznamenáva zvýšený počet sťažností nakupujúcich. Ide o webové obchody: zozu.sk, lunzo.sk, shopolo.sk, huglo.sk, alabo.sk, mobiluj.sk, eleganceshop.sk, autoelektrony.sk, viagogo.sk, chyza.sk, rajpradla.sk, zasielkonos.sk, fashionline.com, jordanshoes.sk, moletka.eu; svet-siat.eu; vip-moda.eu, perfektna.sk, kociky-leja.sk, elektroeldo.sk, sunsea.sk.

V prípade týchto eshopov ich SOI zaradila na zoznam rizikových najmä z dôvodu nedodržiavania niektorých zákonných povinností, ale aj problematického vymáhania spotrebiteľských práv a individuálnych nárokov. SOI zároveň upozorňuje, že zoznam rizikových eshopov má len odporúčací charakter. V kompetencii SOI nie je zablokovanie domény v prípade, keď ide o podvodný eshop.

Pred nákupom

SOI zároveň pred samotným nákupom radí eshop dôkladne skontrolovať. Mali by ste si pozrieť kto je prevádzkovateľom a tiež napríklad recenzie zákazníkov na porovnávačoch ako je heureka.sk a podobných. Dobré je si pozrieť recenzie napríklad aj na sociálnych sieťach alebo recenzie na Google.

Jedným zo znakov, ktoré by ste si pred nákupom mali všímať sú aj možnosti platby. Problematické môžu byť internetové obchody, ktoré napríklad neponúkajú možnosť doručenia na dobierku a vyžadujú za tovar platiť výhradne len vopred.

Pokiaľ sa rozhodnete už platiť kartou mali by ste si dať pozor a neplatiť ňou v prípade neznámych internetových obchodov. Niektoré banky umožňujú vygenerovanie jednorazovej platobnej karty. Vtedy sa nemusíte obávať, že vám obchodník bude účtovať ďalšie peniaze, keďže po použití sa karta automaticky zruší.

Čo odporúča SOI?

Ide o známy e-shop?

Pred uskutočnením nákupu odporúčame overiť si skúsenosti iných spotrebiteľov, napr. vo forme recenzií či nezávislých webových služieb, ktoré umožňujú spotrebiteľom ohodnotiť nákup. Ak žiadne recenzie nenájdete, prípadne recenzie sú negatívne, je treba byť pozorný.

Má internetový obchod jasne identifikovaného prevádzkovateľa/predávajúceho?

Každý e-shop je povinný informovať spotrebiteľa o osobe predávajúceho ešte pred uskutočnením nákupu. Dôveryhodný obchod preto nemá problém zverejniť informácie o svojom prevádzkovateľovi (obchodné meno a sídlo, prípadne miesto podnikania).

Údaje o predávajúcom si môže spotrebiteľ overiť na stránke Obchodného registra www.orsr.sk, prípadne Živnostenského registra www.zrsr.sk.

Ak ide o podnikateľa z iného štátu, údaje o jeho registrácii si môže spotrebiteľ overiť v príslušnom národnom registri. Informácie o registroch členských štátov EÚ sú dostupné na adrese: e-justice.europa.eu.

Je stránka e-shopu v slovenskom jazyku?

Slovenská doména webovej stránky .sk ani použitý slovenský jazyk neznamená, že ide o e-shop, prevádzkovaný slovenským podnikateľským subjektom. Aj takéto stránky môžu byť prevádzkované z inej krajiny. Preto je nevyhnutné vždy si overiť osobu prevádzkovateľa/predávajúceho.

Sú ceny tovarov ponúkaných na webovej stránke nápadne nízke?

Ak sú ceny v danom e-shope podstatne nižšie ako v konkurenčných e-shopoch, spotrebiteľ by mal byť opatrný. V niektorých prípadoch môžu ceny súvisieť s vlastnosťami tovaru (falzifikáty) alebo priamo poukazujú na podvodný e-shop, ktorý ani po prijatí platby tovar neodošle.

Pri nápadne nízkych cenách je vhodné, aby si spotrebiteľ pozrel aj ďalšie údaje (napr. osobu predávajúceho, obchodné a platobné podmienky).

Umožňuje e-shop viaceré spôsoby platby?

Vo väčšine prípadov e-shopy ponúkajú zákazníkom viacero možností platby. Okrem platby vopred umožňujú aj platbu pri doručení tovaru (dobierka). Ak e-shop požaduje platbu vopred, spotrebiteľ by mal zaplatiť len vtedy, ak si je istý, že vstupuje do právneho vzťahu s dôveryhodným dodávateľom.

Pri platbe systémom PayPal alebo platobnou kartou existujú možnosti, ako sa domáhať vrátenia peňazí, pokiaľ vám tovar nie je doručený. Viac informácií o týchto možnostiach získate u svojej banky. Aj pri používaní platobnej karty odporúča SOI, aby sa spotrebitelia riadili bezpečnostnými odporúčaniami svojej banky.

Čo by si mali spotrebitelia ďalej všímať?

  • zlú jazykovú úpravu, gramatické chyby, nesprávnu štylizáciu (častokrát ide o preklady, vytvorené internetovým prekladačom),
  • požiadavky predávajúceho na ďalšie dodatočné platby, o ktorých predtým spotrebiteľa neinformoval (clo, poistenie, náklady na balné, atď.),
  • ponuka na nákup je zasielaná prostredníctvom nevyžiadanej pošty,
  • predávajúci požaduje údaje o bankovej karte, prípadne prístupové údaje k internetovému bankovníctvu,
  • chýbajúce informácie o prevádzkovateľovi e-shopu, resp. predávajúcom – z webovej stránky nie je jasné, s kým spotrebiteľ uzatvára kúpnu zmluvu a voči komu si tak môže uplatňovať svoje spotrebiteľské práva,
  • chýbajúce obchodné podmienky, nezverejnený reklamačný poriadok vrátane informácií o tom, kam je potrebné zaslať reklamovaný tovar,
  • nesplnené informačné povinnosti, najmä vo vzťahu k možnosti odstúpenia od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu,
  • obchodné podmienky, prípadne reklamačný poriadok sú v rozpore so zákonom,
  • e-shop vzbudzuje dojem, že ide o slovenského prevádzkovateľa, resp. predávajúceho, je ale prevádzkovaný subjektom z iného členského štátu EÚ, prípadne z krajiny mimo EÚ, čo môže podstatným spôsobom sťažovať uplatňovanie spotrebiteľských práv (napr. odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, reklamácie, …).

Každý spotrebiteľ by si mal uvedomiť, že webová stránka, ktorá neuvádza názov predávajúceho (resp. uvádza predávajúceho z ďalekého zámoria) a neuvádza adresu, telefónny kontakt, IČO, obchodné podmienky, používa ilustračné fotografie výrobkov, vyžaduje iba platbu vopred – a navyše, pri komunikácii ponúka iba „kontaktný formulár“ nie je dôveryhodná.

Kedy môže pomôcť Slovenská obchodná inšpekcia?

Internet poskytuje predávajúcim značnú mieru anonymity. Ak je e-shop prevádzkovaný zo zahraničia alebo jeho prevádzkovateľa nie je možné identifikovať, vyvodzovanie postihu voči takémuto subjektu môže byť veľmi zložité. SOI je možné kontaktovať v každom prípade cez webovú stránku inšpekcie.

V prípade, ak pôjde o slovenský podnikateľský subjekt, SOI vykoná šetrenie a v prípade preukázania porušenia zákona, budú voči kontrolovanej osobe vyvodené dôsledky, vrátane uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, príp. opatrenia na ochranu trhu. 

SOI však nie je oprávnená konať v prípadoch, ak ide o predávajúcich, ktorí nemajú na Slovensku sídlo, prípadne zastúpenie, ani ak ide o predaj medzi fyzickými osobami, realizovaný prostredníctvom sociálnych sietí či rôznych internetových bazárov.

Kto môže pomôcť, ak spotrebiteľ nakupoval od zahraničného subjektu?

Ak je prevádzkovateľom e-shopu predávajúci so sídlom v inom členskom štáte EÚ, Islande alebo Nórsku, spotrebiteľ sa môže obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum v SR (www.esc-sr.sk).

Rovnako je potrebné postupovať v prípade predávajúceho so sídlom vo Veľkej Británii.

Ak ide o predávajúceho z tretej krajiny, je potrebné kontaktovať priamo národný dozorný orgán v danej krajine.

Rastúce ceny výrobkov spôsobené infláciou, rastúcimi cenami energií a nedostatkom tovarov tento rok nepochybne ovplyvnia záujem spotrebiteľov o nákupy počas výpredajov známych ako Black Friday, ako aj počas Cyber Monday, ktorý krátko po ňom nasleduje a je zameraný na nákupy online.

Ak máte v pláne využiť zľavy, ktoré obchodníci ponúkajú, Európske spotrebiteľské centrum v SR prináša rady a odporúčania, ako predísť tomu, aby ste boli oklamaní.

Overte si, či ide o bezpečný e-shop

Vyhľadajte si recenzie od iných zákazníkov. Môžete tiež využiť bezplatné internetové služby na vyhľadávanie podvodných stránok. Adresu obchodníka si overíte pomocou online mapových služieb.

Keď na stránke e-shopu nenájdete identifikačné údaje obchodníka, prípadne je uvedená iba kontaktná e-mailová adresa s koncovkou bezplatnej e-mailovej služby ( napríklad gmail.com). Buďte pozorní a kúpu si dobre rozmyslite. Ak obchodník skrýva svoju identitu, niečo zrejme nie je v poriadku.

Pred kúpou porovnajte ceny vybraného výrobku vo viacerých e-shopoch

Modernizačná smernica Európskej únie “Omnibus“, už klepla po prstoch obchodníkom, ktorí pred výpredajom umelo navyšovali ceny, aby vytvorili ilúziu zníženia ceny počas výpredaja.

Podľa smernice „Omnibus“ musí e-shop, pod hrozbou sankcie, počas výpredajových akcií uvádzať pri tovare okrem zľavnenej ceny aj pôvodnú cenu bez zľavy. Tou  musí byť najnižšia cena, za ktorú obchodník daný tovar predával za posledných 30 dní.

Pred nákupom odporúčame využiť internetové porovnávacie služby. Vždy sa pozerajte skôr na konečnú cenu vrátane nákladov na doručenie, než na výšku zľavy.

Odolajte nátlaku a nepodľahnite ilúzii, že ide o neopakovateľnú ponuku

„Na tento tovar sa práve pozerá ďalších 30 ľudí“, alebo „ostáva už len 1 kus“ – ide o takzvané “dark patterns“/“temné vzorce“ na internete, ktoré využívajú mnohé webové stránky, mobilné aplikácie, sociálne siete a dokonca aj vyhľadávače, aby na vás vyvíjali nátlak.

Niektoré obchody sa dokonca snažia ovplyvniť nákupné správanie pomocou odpočítavania alebo zahanbujúcich tlačidiel typu „Nie, ja som hlúpy a nechcem využiť 20 % zľavu“.

Reklamné kampane sa opakujú pravidelne, takže sa nenechajte zmiasť marketingovou stratégiou či pocitom naliehavosti. Budete potrebovať pevné nervy, ale nakoniec oceníte, že ste nenaleteli.

Zvoľte si bezpečný spôsob platby

Ak platíte online, uistite sa, že máte zabezpečené internetové pripojenie a adresa URL webovej lokality začína: „https“ so symbolom zatvoreného visiaceho zámku.

Neukladajte svoje bankové údaje do mobilného telefónu, počítača ani na žiadne nákupné platformy. Hoci je ich potom nutné znovu zadávať, výhodou je, že sú chránené pred bezpečnostnými chybami a útokmi hackerov.

Nastavte si maximálnu sumu pre jednorazové platby kartou. Uprednostnite platbu na dobierku a platbu kartou, pred platbou bankovým prevodom najmä v prípade e-shopov, z ktorých ste ešte nenakupovali.

Niektoré banky chránia klientov pred podvodmi na internete tak, že pre platbu na internete viete vygenerovať jednorazové karty aj s doplnkovými údajmi. Ak túto možnosť máte, využite ju.

Uplatňujte svoje spotrebiteľské práva

Nechali ste sa zlákať vo výpredaji na kúpu niečoho čo nepotrebujete? V prípade internetového nákupu máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu a výrobok vrátiť.

Toto právo máte garantované zákonom, ktorý zároveň určuje výnimky. Pozor, v prípade, že ste si tovar zakúpili v kamennej predajni. Bez uvedenia dôvodu ho môžete vrátiť, len ak to obchodník umožňuje a za podmienok stanovených obchodníkom. Odporúčame preto vopred sa v kamennej prevádzke informovať, ako to bude s vrátením tovaru, ak si doma nákup rozmyslíte.

Reklamovať výpredajový tovar z dôvodu jeho vád môžete bez ohľadu na to či bol zakúpený online alebo v kamennej predajni.

V prípade problémov s nákupmi od obchodníkov zo zahraničia, Európske spotrebiteľské centrum v SR ponúka spotrebiteľom bezplatnú právnu pomoc a poradenstvo pri riešení sťažností a sporov. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.europskyspotrebitel.sk.