Archív pre zančku: Ministerstvo financií

Už v piatok (1.7.2022) nás všetkých čakajú zmeny pri platení za tovary aj služby. Najmenšie jedno a dvojcentové mince začíname vyraďovať z obehu.

Tieto najmenšie mince však nerušíme, len upravíme spôsob ich zaokrúhľovania pri platení v hotovosti. Zákazníci nimi môžu platiť aj naďalej.

Zaokrúhľovať‘ sa bude až výsledná suma nákupu, a to matematickým spôsobom k piatim centom. Ak je teda výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením 3 eurá a 66 centov a zákazník v hotovosti zaplatí 3 eurá a 65 centov. V prípade, ak by bola suma 63 centov, zákazník zaplatí 65 centov.

Nie pri platbe kartou

Dôležité je však, že zmena sa týka iba platieb v hotovosti. Ak by sa cely nákup platil napríklad platobnou kartou, suma sa nezaokrúhľuje. Rovnako sa cena nákupu nebude zaokrúhľovať v prípade, keď bude platiť prevodom z účtu napríklad pri nákupe cez eshop.

Avšak môže nastať situácia, keď časť nákupu zaplatí zákazník v hotovosti a časť‘ platobnou kartou. Ak je výsledná cena nákupu napríklad 48 eur a 32 centov, a kupujúci chce 8 eur a 32 centov zaplatiť v hotovosti, zaokrúhli sa len táto suma. Zákazník teda zaplatí 8 eur a 30 centov v hotovosti a zvyšok, teda 40 eur aj dva ceny, doplatí platobnou kartou bez zaokrúhlenia.

Zákazníci môžu jedno a dvojcentovými mincami platiť aj naďalej a obchodníci majú dovolené ich vydávať. Tieto mince u nás totiž stále ostávajú oficiálnym platidlom. Zrušiť ich používanie by musela Európska centrálna banka. Platby najmenšími mincami však už obmedzilo viacero krajín.

Aj pri platbe gastrolístkami

Avšak, môže nastáť aj situácia, keď zákazník bude chcieť‘ časť‘ nákupu zaplatiť‘ stravnými lístkami, prípadne darčekovým či zľavovým poukazom. V tomto prípade sa suma poukazu/gastrolístku odpočíta z celkovej sumy nákupu a zaokrúhli sa až časť, ktorú musí zákazník doplatiť v hotovosti.

Ak teda máme nákup v hodnote 40 eur a 33 centov, od tejto, ešte nezaokrúhlenej sumy, odpočítame hodnotu poukazu alebo stravných lístkov. Ak by bola ich hodnota 9 eur, v hotovosti by nám ostalo doplatiť‘ 31 eur a 33 centov. Výsledná suma, ktorú zaplatí zákazník od júla, tak bude 31 eur a 35 centov.

Len hotovostné platby

Zaokrúhľovanie sa bude týkať len hotovostných platieb. Konečná suma nákupu platená bezhotovostne – platobnou kartou, mobilom, smart hodinkami a podobne, sa nezaokrúhľuje.

Národná banka Slovenska upozorňuje, že 1- a 2- centové mince zostávajú zákonným platidlom aj po 1.7.2022, preto platí aj naďalej povinnosť ich prijímať pri hotovostných platbách.

Zaokrúhľovať sa bude konečná suma nákupu (nie jednotlivé položky nákupu) na najbližší 5 cent. Týka sa len platieb v hotovosti.

Celková konečná suma nákupu zaplatená v hotovosti končiaca na:Zaokrúhlenie na:PríkladSuma po zaokrúhlení platená v hotovosti
1 cent alebo 2 centy0 centov12,42 EUR12,40 EUR
3 centy alebo 4 centy5 centov12,43 EUR12,45 EUR
5 centov5 centov12,45 EUR12,45 EUR
6 centov alebo 7 centov5 centov12,47 EUR12,45 EUR
8 centov alebo 9 centovnajbližší násobok 10 cent12,48 EUR12,50 EUR

Pri kombinácii hotovosti a bezhotovostnej platby – napr. platobná karta + hotovosť, alebo stravné lístky/darčekové poukážky + hotovosť – zaokrúhli sa len tá časť sumy, ktorá pripadá na platbu v hotovosti.

Príklad: konečná suma nákupu bude v hodnote 36,99 EUR:

  • Hotovosť + platobná karta: 30 EUR zaplatí v hotovosti a 6,99 EUR zaplatí platobnou kartou – konečná suma nákupu sa nezaokrúhľuje.
  • Stravné lístky/darčekové poukážky a pod. + hotovosť: 30 EUR zaplatí stravnými lístkami, darčekovými poukážkami a podobne a 6,99 EUR zaplatí hotovosťou – zaokrúhlenie na 7,00 zaplatené hotovosťou.
  • Stravné lístky/darčekové poukážky + platobná karta: konečná suma nákupu sa nezaokrúhľuje.
  • Obmedzenia pri platbe: platí právo neprijať pri jednej platbe viac ako 50 kusov euromincí (akejkoľvek nominálnej hodnoty); to však neplatí pre Národnú banku Slovenska, banky, iných poskytovateľov platobných služieb a poštové podniky.

Ostávajú v platnosti

Netreba zabúdať, že 1- a 2- centové euromince zostávajú naďalej zákonným platidlom, nie je ich potrebné osobitne vymieňať. Ak by však predsa len občan, obchodník, mal záujem tieto mince vymeniť, je to možné či už v NBS alebo aj v bankách za obvyklých podmienok pre výmenu peňazí; NBS neúčtuje pri výmene 1- a 2- centových mincí poplatok.

Obmedzenie používania 1- a 2- centových euromincí v hotovostnom peňažnom obehu zavedením princípov zaokrúhľovania platí už v piatich krajinách eurozóny: Fínsko, Holandsko, Belgicko, Írsko a Taliansko.

Daniari spustili aplikáciu

Finančná správa dnes zverejnila novú aplikáciu Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP 2) na evidenciu tržieb, ktorá bude mať aj funkciu zaokrúhľovania. Zaokrúhľovanie sa totiž bude týkať aj obchodníkov, ktorí si musia na zaokrúhľovanie platieb pripraviť. Musia totiž upraviť svoje systémy, aby zaokrúhľovanie mohli uplatniť.

Aplikáciu VRP 2 si môžete stiahnuť z platformy Google Play, dostupná je aj cez webové rozhranie. Aplikáciu pre operačné systémy Android 5 a vyššie si klienti môžu stiahnuť z platformy Google Play, dostupná aj cez webové rozhranie.

V prvej fáze programovania bol dôraz kladený na podporu tlače pokladničných dokladov, preto nie je VRP 2 zatiaľ dostupná pre iOS zariadenia. Ak si podnikatelia nastavia ceny tak, že nepodliehajú zaokrúhľovaniu, tak budú môcť dočasne používať aj pôvodnú aplikáciu Pokladnica.

Stará aj nová

Aplikácie je možné simultánne používať, avšak používateľ nemôže byť prihlásený do oboch naraz. Finančná správa odporúča užívateľom, aby si stiahli a používali novú aplikáciu VRP 2, pretože súčasnú aplikáciu Pokladnica plánujú daniari čoskoro odstaviť z prevádzky.

VRP 2 disponuje všetkými dôležitými funkciami ako aplikácia Pokladnica. Podporuje tlač na termotlačiarňach, skenovanie EAN kódov, prihlasovanie biometriou a obsahuje aj dlaždice najpoužívanejších tovarov a služieb.

Prínosom je zapracovanie responzívneho dizajnu, ktorý robí použitie aplikácie komfortnejším, napr. aj pri použití webového rozhrania na mobilnom telefóne. Na špecializovanej podstránke na portáli finančnej správy nájdu podnikatelia všetky dôležité informácie. Zverejnená je aj používateľská príručka a ďalšie infomateriály.