Archív pre zančku: JPMorgan Chase

Americká banka JPMorgan Chase reportovala za štvrtý kvartál fiškálneho roku 2023 čistý zisk na akciu vo výške 3,04 dolára. Za celý rok potom vytvorila rekordný zisk na akciu vo výške 16,23 dolára.

Celkové výnosy banky JPMorgan Chase za štvrtý kvartál minulého roka dosiahli sumu (mld. USD) 39,94 miliardy USD a zaostali tak za odhadom analytikov, ktorý banke predikovali výnosy na úrovni 40,23 miliardy USD. Banka však výrazne prekonala výnosy a medziročne narástli o 12% z rovnakého obdobia v roku 2022, keď banka dosiahla výnosy 35,57 miliardy USD.

Čistý zisk JPMorgan Chase dosiahol v štvrtom štvrťroku 2023 celkovo 9,31 miliardy USD a oproti rovnakému obdobiu pred rokom ide o pokles z 11,01 miliardy USD. Banka tak vykázala medziročný pokles o 15%.

JP Morgan Chase & Co.
JPM
170,76 €
0%

Čisté úrokové výnosy dosiahli výšku 24,2 miliardy USD a medziročne tak vzrástli o dvojciferných 19 %. Bez zohľadnenia First Republic vzrástli o 12 %. Lepším výnosom pomohol hlavne rast úrokových sadzieb.

Neúrokové výnosy vo výške 15,8 miliardy USD medziročne vzrástli o 3 % vďaka vyšším poplatkom zo správy majetku a investičného bankovníctva.

Neúrokové náklady medziročne vzrástli o 29 % na 24,5 miliardy USD. Rast bol okrem iného ťahaný vyššími mzdovými nákladmi.

Objem úverov sa medziročne zvýšil o 17 %, avšak objem vkladov zostal medziročne na rovnakej úrovni. Banke sa teda nepodarilo získať nových vkladateľov a zdroje.

Ukazovateľ kapitálovej primeranosti CET1 dosiahol 15,0 %.

Segment retailového bankovníctva JPMorgan Chase zaznamenal medziročný rast výnosov o 15 % na 18,1 miliardy USD. Čistý zisk 4,8 miliardy USD bol medziročne o 5 % vyšší.

Celkové výnosy JPMorgan Chase v korporátnom a investičnom bankovníctve vyrástli o 3 % na 11 miliardy USD, zatiaľ čo čistý zisk poklesol o 24 % na 2,5 miliardy USD.

Čistý zisk komerčného bankovníctva JPMorgan Chase vzrástol o 16 % na 1,7 miliardy USD, keď celý segment dodal výnosy vo výške 4 miliardy USD.

Výnosy segmentu správy majetku JPMorgan Chase boli 5 miliárd USD a čistý zisk 1,2 miliardy USD. Medziročne tak vzrástli o 11 %, respektíve 7 %.