Archív pre zančku: Investície

Od 1. januára mal začať platiť bonus pre dlhodobých investorov v podobe odpustenia zdanenia výnosu pri predaji investícii po minimálne troch rokoch držby.

Zmena bola schválená počas legislatívnej smršte pred letom a dlhodobým investorom mala priniesť úsporu na daniach. Pri predaji investícií po minimálne troch rokoch ich držby, nemali investori platiť daň z výnosu.

Išlo o podporu pre naozaj dlhodobé investovanie, keď jedným z benefitov dlhodobého investovania malo byť odpustenie daní z výnosu predaja.

Lenže s príchodom novej vlády sa situácia zmenila. Vláda predstavila nový úsporný balíček a jedna z foriem úspory pre štát má byť aj zrušenie daňového zvýhodnenia pri predaji fondov. Prezidentka stihla nový zákon podpísať ešte pred koncom roka a do platnosti vstúpil teda hneď od 1. januára 2024.

Daňové zvýhodnenie pri dlhodobej držbe teda ani nevstúpilo do platnosti a nová vládna garnitúra ho stihla zrušiť.