Archív pre zančku: Goldman Sachs

Americká investičná banka Goldman Sachs včera zverejnila svoje výsledky za posledný kvartál roku 2023. Výnosy boli vo výške 11,32 miliardy USD vďaka výnosov z obchodovania akcií prekonali očakávania. Za trhovými odhadmi však zaostali výnosy z obchodovania dlhopisov a čisté úrokové výnosy.

Výnosy americkej investičnej banky Goldman Sachs v poslednom kvartáli minulého roku 2023 dosiahli 11,32 miliardy USD, čo v medziročnom porovnaní predstavovalo nárast o 7 %. Zároveň dosiahnutý výsledok prekonal analytický odhad, keď analytici odhadovali výnosy vo výške vo výške 10,84 miliardy USD.

Čistý úrokový výnos Goldman Sachs však medziročne poklesol o dvojciferných 35 % na 1,34 miliardy USD a nedosiahol tak na priemerné odhady analytikov, ktorí odhadovali čistý úrokový výnos vo výške 1,73 miliardy USD.

Goldman Sachs Group, Inc. (The)
GS
357,67 €
0%

Náklady na riziko v uplynulom kvartáli reportoval Goldman Sachs nižšie, než sa očakávalo. Banka vykázala náklady na riziko vo výške 577 miliónov USD, keď odhad analytikov bol až vo výške 622 milióna USD. Medziročne došlo k ich zníženiu o 41 %.

Celková výška depozit vzrástla medziročne o 6,2 % a dosiahla 428 miliardy USD. Objem poskytnutých pôžičiek predstavoval 183 miliárd USD, keď analytici odhadovali ich výšku na 180,86 miliardy USD.

Kapitálová primeranosť CET1 dosiahla v poslednom štvrťroku minulého roka 14,5 % pri očakávaní 14,8 %.

Najvyššie výnosy plynuli zo segmentu Globálne bankovníctvo a trhy, ktoré vygenerovali 6,35 miliardy USD. Nestačili však na trhové odhady vo výške 6,47 miliardy USD.

Do tejto kategórie patria predovšetkým výnosy z investičného bankovníctva a výnosy z obchodovania. Najlepšie sa darilo obchodovaniu akcií, kde výnosy medziročne vzrástli o dvojciferných 26 % na 2,61 miliardy USD, keď analytici očakávali výnos vo výške 2,25 miliardy USD.

Naopak výnosy z obchodovania dlhopisov, mien a komodít medziročne poklesli o dvojciferných 24 % na 2,03 miliardy USD a zaostali za priemernými predikciami trhu vo výške 2,58 miliardy USD.

Investičné bankovníctvo vygenerovalo výnosy vo výške 1,65 miliardy, keď odhad analytikov bol mierne vyšší vo výške 1,68 miliardy USD. Medziročne došlo k poklesu o 12 %.

Výnosy z poradenskej činnosti spoločnosť reportovala vo výške 1,01 miliardy USD, čo predstavovalo medziročný pokles o 29 %, výsledok však stále prekonal priemerné odhady trhu vo výške 903,2 milióna USD.