Archív pre zančku: Česko

Banková rada Českej národnej banky na svojom dnešnom rokovaní zvýšila dvojtýždňovú repo sadzbu na 7,00 %, teda o 1,25 percentuálneho bodu. Sadzba bude na najvyššej hodnote od roku 1999.

Súčasne rozhodla o zvýšení diskontnej sadzby na 6,00 % a lombardnej sadzby na 8,00 %. Za toto rozhodnutie hlasovalo päť členov bankovej rady, dvaja členovia hlasovali za ponechanie sadzieb bez zmeny.

Prijaté rozhodnutie bankovej rady sa opiera o jarnú makroekonomickú prognózu ČNB a o vyhodnotenie informácií získaných od jej spracovania. So základným scenárom jarnej prognózy je konzistentný ďalší strmý nárast trhových úrokových sadzieb.

Vo svetle nových skutočností vyhodnotila banková rada na dnešnom rokovaní riziká a neistoty jarnej prognózy ako výrazne proinflačné a pôsobiace v smere potreby ďalšieho znateľného sprísnenia menovej politiky.

Banková rada Českej národnej banky zmenu sadzieb odhlasovala na poslednom riadnom rokovaní. Od budúceho mesiaca bude mať banka nové zloženie Bankovej rady ČNB a tiež nového guvernéra.

Guvernér nemá priamo možnosť ovplyvniť menovú politiku českej centrálnej banky, ale menovanie nového guvernéra vyvolalo paniku na trhoch a kurz českej koruny sa prepadol. ČNB musela dokonca na trhu začať intervenovať, aby zvrátila pád koruny. Zmenu menovej politiky musí pritom schváliť väčšina členov sedemčlennej Bankovej rady ČNB. Od júla však dôjde aj k výmene členov Bankovej rady ČNB.

Novým guvernérom Českej národnej banky sa stal Aleš Michl, ktorého menovanie od júla vyvolalo paniku na trhoch. Michl sa stal toxickým najmä pre svoj odpor k zvyšovaniu úrokových sadzieb, ktorým sa centrálna banka snaží bojovať s vysokou infláciou.

Po oznámení menovania nového guvernéra došlo k prudkému oslabeniu českej koruny, keď sa prepadla až za hranicu 25 korún za euro. Banková rada Českej národnej banky teda na mimoriadnom rokovaní schválila intervencie na devízovom trhu, ktoré majú kurz koruny stabilizovať.

„Banková rada na mimoriadnom menovom zasadnutí rozhodla v reakcii na výrazné oslabenie kurzu koruny z posledných dní začať intervencie na devízovom trhu. Cieľom je nepripustiť dlhodobejšie oslabenie kurzu koruny v situácii vysokej inflácie. ČNB má k dispozícii veľké devízové rezervy, a to aj v medzinárodnom porovnaní,“

UVIEDLA V STANOVISKU ČESKÁ NÁRODNÁ BANKA.

Iba pred pár dňami banková rada Českej národnej banky schválila zvýšenie kľúčovej úrokovej sadzby o razantných 0,75%. Je pravdepodobné, že k ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb príde opäť v júni na poslednom zasadaní bankovej rady Českej národnej banky v pôvodnom zložení.

Český prezident Miloš Zeman tento týždeň vymenoval nového guvernéra Českej národnej banky. Zmena u kormidla vyvolala priam paniku na trhoch a česká koruna sa prudko prepadla.

Dôvodom sú najmä kontroverzné názory nového guvernéra, ktorým bude od leta Aleš Michl. Trhy tak reagovali na skoršie vyhlásenia Michla, ktorý je odporca zvyšovania úrokových sadzieb. Práve zvyšovaním úrokových sadzieb sa Česká národná banka snaží bojovať s vysokou infláciou.

„Môžem vás ubezpečiť, že ČNB zostane aj naďalej konzervatívna, budeme plne plniť ciele menovej a finančnej stability, nič sa na tom nezmení v nasledujúcich šiestich rokoch. Predpokladám, že navrhnem na prvom zasadnutí bankovej rady, ktoré povediem v lete, stabilitu úrokových sadzieb po určitú dobu, vyhodnotíme dopady doterajšej menovej politiky, vyhodnotíme nové indikátory prichádzajúce z ekonomiky a po určitej dobe sa rozhodneme čo ďalej,“

UVIEDOL ALEŠ MICHL POČAS MENOVACIEHO CEREMONIÁLU.

Zmena guvernéra však ešte nutne nemusí znamenať zmenu stratégie centrálnej banky a ani zníženie úrokových sadzieb. Samotný guvernér totiž nerozhoduje o zvyšovaní alebo znižovaní úrokov. O zmenách sadzieb rozhoduje sedemčlenná banková rada, v ktorej má guvernér len jeden hlas.

Problémom však je, že český prezident Miloš Zeman bude čoskoro menovať aj ďalších členov bankovej rady, ktorým končí funkčné obdobie. Môže teda do bankovej rady menovať aj ďalších „toxických“ členov, ktorí sa postavia proti zvyšovaniu úrokov v snahe krotiť extrémne vysokú infláciu. Odporcovia zvyšovania úrokov totiž poukazujú na to, že vyššie úroky brzdia ekonomický rast.

Banková rada Českej národnej banky pritom iba pre pár dňami rozhodla o zvýšení kľúčovej úrokovej sadzby o rekordných 0,75%. Analytici pritom predpokladali zvýšenie sadzby, ale odhadovali, že centrálni bankári sadzbu dvihnú len o 0,50%.

Nie je vylúčené, že banková rada ešte v pôvodnom zložení na svojom poslednom zasadaní v júni rozhodne o ďalšom razantnom zvýšení základnej sadzby. Niektorí analytici predpokladajú, že by banková rada mohla sadzbu opätovne dvihnúť až o 0,75%. Kľúčová úroková sadzba by sa teda dostala na najvyššiu úroveň za posledných niekoľko rokov.

Kto je nový guvernér ČNB Aleš Michl? Aleš Michl sa narodil 18. októbra 1977 v Prahe. Doktorandský titul Ph.D. v odbore financie získal na Vysokej škole ekonomickej v Prahe (VŠE) v roku 2020. Inžiniersky titul Ing. získal na VŠE v roku 2002. V roku 2005 absolvoval vzdelávací program Teória hier a psychológia rozhodovania na letnej univerzite London School of Economics and Political Science. V roku 2009 absolvoval kurz riadenia investičného portfólia na Wharton vo Filadelfii. Svoju profesijnú kariéru začal už počas štúdií ako ekonomický novinár a neskôr ako ekonomický poradca podpredsedu vlády pre ekonomiku Martina Jahna. Od roku 2006 do 2015 bol ekonómom a investičným stratégom Raiffeisenbank. V rokoch 2014 – 2018 bol externým ekonomickým poradcom Ministerstva financií ČR a neskôr aj predsedu vlády Českej republiky Andreja Babiša so špecializáciou na makroekonomickú analýzu a stabilizáciu štátneho dlhu. V roku 2016 založil Michl Fund Management s.r.o., ktorá sa následne stala spoluzakladateľom spoločnosti Robot Asset Management SICAV a.s. vykonávajúci činnosť investičného fondu kvalifikovaných investorov s podfondom Quant. Ku dňu vzniku funkcie v bankovej rade ČNB tieto svoje aktivity ukončil. Aleš Michl je autorom mnohých stĺpikov a článkov publikovaných v denníkoch a časopisoch, ako odborných, tak aj populárnych. Je tiež autorom kníh MICHLiq – sprievodca ekonómiou a investíciami a Jastraby a holubica. Nebol a nie je členom žiadnej politickej strany.

Česká národná banka sa zvýšením úrokovej sadzby o 0,75% snaží bojovať s vysokou infláciou. Tá netrápi len susedné Česko, ale aj celú Európsku úniu. Vysokú infláciu spôsobujú najmä enormne vysoké ceny energií, ktoré rastú posledných niekoľkých mesiacov. Lenže inflácia je vysoká aj bez započítania rastúcich cien energií.

„Banková rada ČNB na svojom rokovaní zvýšila dvojtýždňovú repo sadzbu (2T repo sadzbu) o 0,75 percentuálneho bodu na 5,75 %. Súčasne rozhodla o zvýšení diskontnej sadzby v rovnakom rozsahu na 4,75 % a lombardnej sadzby na 6,75 %. Novo stanovené úrokové sadzby sú platné od 6. mája 2022,“

UVIEDLA VO VYHLÁSENÍ ČESKÁ NÁRODNÁ BANKA.

Navyše pre zmenu guvernéra od júla sa očakáva, že banková rada Českej národnej banky schváli aj ďalšie prudké zvýšenie základnej úrokovej sadzby na poslednom zasadaní v júni ešte pod vedením súčasného guvernéra Jiřího Rusnoka.