O financiách

Sme tu pre vás

V spoločnosti IdeaCompany, s.r.o. je na prvom mieste klient, ktorého potreby je naším cieľom naplniť. U nás to nie je len fráza! Pre našich klientov pripravíme individuálny finančný plán, tak aby ste boli pripravený na dobré aj zlé časy.

Náš tím expertov je tu pre vás pri financovaní vášho nového bývania aj pri refinancovaní hypotéky. Naši experti vám pripravia individuálne ponuky pre životné poistenie a pre poistenie majetku.

Pridajte sa k nám

Rozhodnutie podnikať vám zabezpečí potrebné zázemie a širokú ponuku zaujímavých technických riešení, ktoré výrazne zjednodušia prácu s klientom. Celková efektivita obchodného procesu tak bude vyššia a váš zárobok môže neustále rásť.

Pridajte sa k nám a staňte sa expertom na financie, ktorý dokáže klientom poradiť s ich financiami. Aktuálne voľné pozície nájdete v časti Kariéra.

Z histórie financií na Slovensku

 • 1988

   

  Prvá karta

  V roku 1988 bola ešte v bývalom Československu vydaná prvá platobná karta. Vydala ju vtedajšia Živnostenská banka a dala sa použiť v sieti obchodov Tuzex. Už v roku 1989 prišli prvé moderné platobné karty, podobné tým, ktoré poznáme dnes. Prvú kartu na výber z bankomatu na Slovensku vydala Slovenská štátna sporiteľňa v roku 1989.

 • 1989

  Prvý bankomat

  Prvý v Československu začal fungovať 1. decembra v roku 1989. Nešlo o žiadne moderné zariadenie ako ho poznáme dnes. Bankomat k svojej činnosti potreboval dve diskety. Na jednej bol operačný systém, na druhú sa zaznamenávali transakcie. Bankomat v tom čase dokonca nefungoval ani v online režime a denne ste si mohli vybrať maximálne 1.000 korún. Zaujímavosťou je, že vždy bolo potrebné manuálne vykonať ručnú uzávierku. Navyše bankomat zvládal len jednu funkciu – výdaj hotovosti.

   

  1989

 • 1992

   

  Prvý online bankomat

  Prvý online bankomat bol ešte vtedajšom Československu sprevádzkovaný v roku 1992 v Prahe. Jeho výhodou z hľadiska klientov bolo, že dokázal nielen vydávať hotovosť, ale bol schopný zobraziť aj zostatok na účte. Funkcia, ktorá nám dnes už príde v prípade bankomatov úplne bežná.

 • 1992

  Stavebné sporenie

  Stavebné sporenie uviedla na slovenský finančný trh 16. novembra 1992 Prvá stavebná sporiteľňa pre riešenie bytovej otázky aj s podporou štátu poskytovaním štátnej prémie. Neskôr začali ponúkať stavebné sporenie aj ďalšie sporiteľne – VÚB, Wustenrot a ČSOB Stavebná sporiteľňa.

  Pôvodne predstavovala štátna prémia 40% z maximálneho ročného vkladu 15.000.- Sk, čo znamenalo pre sporiteľa úročenie sumy 21.000 Sk 3% úrokom p.a. Neskôr jej výška bola znížená na 30% a na pripísanie maximálnej prémie 6.000.- Sk bolo treba vložiť 20.000.- Sk. Výška štátnej prémie postupne klesala a dnes percento a sumu pre získanie maximálnej štátnej prémie v príslušnom roku určuje štát podľa vzorca, ktorý zohľadňuje predovšetkým výšku úrokových sadzieb štátnych dlhopisov.

  V tomto období stavebné sporiteľne ponúkajú ako výhodnejší produkt poskytovanie úverov a medziúverov s nižšími úrokovými sadzbami, ktoré sú fixné počas celej doby splácania a umožňujú aj predčasné splatenie úveru bez následných poplatkov.

  Zo všetkých stavebných sporiteľní však svoje služby ponúka aktívne klientom len Prvá stavebná sporiteľňa. Ostatné stavebné sporiteľne postupne svoju činnosť ukončujú..

   

  1992

 • 1993

   

  Samostatné Slovensko

  V roku 1993 vzniká samostatná Slovenská republika a vzniká aj Národná banka Slovensko, ktorá má na starosti menovú stabilitu a tiež vydávanie slovenských korún. Slovenské banky postupne mieria do zahraničných rúk. V roku 1993 už na Slovensku funguje niekoľko komerčných bánk.

  Divoké deväťdesiate roky priniesli aj koniec niektorých bánk, ktoré skončili v zahraničných rukách alebo skrachovali. Väčšina štátnych bánk prešla počas prvých rokov po rozdelení republiky do rúk zahraničných vlastníkov. Prinieslo to moderné bankové služby a tiež nové produkty.

  Banky sa navyše zmenili na obchodné spoločnosti a činnosť bánk prešla výraznou zmenou. Už to nebolo o vkladaní a výbere hotovosti a vkladných knižkách. Postupne prišli aj moderné investičné produkty, hypotéky a aj ďalšie finančné služby.

 • 1998

  Prvá hypotéka

  Viete, že prvá hypotéka bola na Slovensku poskytnutá v roku 1998 a najnižšie úroky boli 13,5%? Prvá banka, ktorá začala poskytovať hypotéky na Slovensku bola VÚB banka a úroková sadzba sa začínala od 13,5 %, dnes sa začína od 2,5% p.a. Priemerná výška hypotéky bola vtedy 22.000 eur v roku 2019 bola na úrovni je 84.000 eur. Hypotéku ste v roku 1998 vybavili za 1 mesiac.

  Okrem znaleckého posudku a preverovania príjmov ste sa nevyhli ani návšteve notára. V tom čase banky ako jedno zo zabezpečení vyžadovali spísanie notárskej zápisnice, ktorá stála ďalšie tisíce korún. Banky vtedy za poskytnutie hypotéku pýtali nemalé poplatky, ktoré sa často hýbali aj na úrovni viac ako jedného percenta.

  Notársku zápisnicu neskôr vymenili banky za zmenku. Zmenku ste v banke podpísali a v prípade nesplácania na ňu banka doplnila dlžnú sumu.

  Dnes už banky nevyžadujú zmenky ani notárske zápisnice a vybavenie hypotéky netrvá dlhé týždne. Zmenili sa aj preferencie samotných klientov. Prvé hypotéky sa poskytovali väčšinou s jednoročným fixom. Dnes si klienti volia väčšinou troj a päťročné fixácie úrokovej sadzby. Hypotéku dnes navyše vybavíte aj online bez návštevy pobočky banky.

   

  1998

 • 2001

   

  Kolektívne investovanie

  S pojmom kolektívne investovanie sa na Slovensku po prvý krát stretávame v roku 1993, v ktorom vznikali investičné fondy ako dôsledok prvej vlny veľkej privatizácie. Majitelia kupónových knižiek vkladali investičné kupóny do investičných fondov, ktoré ich následne zainvestovali priamo do akcií slovenských a českých podnikov.

  Podstatná väčšina takto vzniknutých investičných fondov však využila nedokonalú legislatívu a pretransformovala sa na klasické akciové spoločnosti. Týmto spôsobom sa investičné fondy dostali spod dohľadu dozorujúceho orgánu – vtedy Ministerstva financií.

  Tak sa aj skomplikoval prístup podielnikov k ich majetku. Investičné fondy však nie sú typickým produktom kolektívneho investovania. Pre tento trh sú podstatne typickejším produktom podielové fondy otvoreného a uzavretého typu.

  Veľký rozmach kolektívneho investovania na Slovensku nastal až v súvislosti so schválením nového zákona o kolektívnom investovaní, ktorý nadobudol účinnosť k 1.1.2000.

  Tento zákon v plnej miere nahradil dovtedy platný zákon o investičných spoločnostiach a fondoch. V zmysle tohto nového zákona boli všetky investičné spoločnosti pôsobiace na Slovensku povinné prelicencovať sa na správcovské spoločnosti, čím sa do značnej miery sprehľadnilo ich pôsobenie na trhu.

  V priebehu rokov 1999 a 2000 výrazným spôsobom vzrástol objem majetku predovšetkým v otvorených podielových fondoch a aj naďalej je veľký predpoklad, že podiel celkových úspor obyvateľstva v produktoch kolektívneho investovania sa bude ďalej zvyšovať.

 • 2009

  Zavedenie eura

  Ďalšou veľkou zmenou na Slovensku bolo zavedenie eura v roku 2009. Euro vtedy nahradilo slovenské koruny a stalo sa zákonným platidlom. Kurzom 30,1260 sa prepočítali ceny v obchodoch, peniaze uložené v bankách aj úvery.

  Zavedenie eura pre Slovákov znamenalo najmä jednoduchšie cestovanie, keď pred cestou nemuseli meniť peniaze. Zjednodušili sa však aj platby, ktoré potom neskôr priniesla SEPA. Dnes sa platby v rámci všetkých krajín SEPA počítajú ako domáce a neplatíme teda za ne vysoké poplatky aj niekoľko desiatok eur.

  2009

 • 2014

  Vznik SEPA

  SEPA vznikla 1. februára 2014. SEPA je skratkou pre Single Euro Payments Area, čo by sa dalo preložiť ako Jednotná oblasť platieb v eurách. Už z názvu projektu je jasné, že jeho príchodom sa stratili akékoľvek pomyselné „transakčné hranice“ medzi členskými štátmi SEPA. Do SEPA zóny patria: všetky krajiny Európskej únie, ktoré používajú euro, teda aj Slovensko a tiež Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko.

 • 2018

  Koniec hypoték pre mladých

  Koniec hypoték pre mladých. Novela zákona s účinnosťou od 1.1.2018 zrušila poskytovanie zvýhodnených hypoték pre mladých. Žiadatelia s nižším príjmom a s vekom maximálne 35 rokov mohli na úver do 50-tisíc eur dostať bonifikáciu až 3%. Dve percentá zo sadzby im preplácal štát a jedno percento potom banka. Štátny príspevok ste mohli poberať len prvých 5 rokov.

  Dnes namiesto toho získate daňový bonus. Ide o daňovo odpočítateľnú položku – Zvýhodnenie je vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, ale zároveň maximálne vo výške 400 eur ročne (a to po dobu 5 rokov od načerpania úveru). Aj v tomto prípade platí obmedzenie veku a teda ak máte viac ako 35 rokov, tak na zvýhodnenie nemáte nárok.

  2018

 • 2022

   

  Zvyšovanie sadzieb na hypotékach

  Po rokoch nízkych úrokov na hypotékach prichádza k zmene. Prvé banky na začiatku februára oznámili zvyšovanie sadzieb. Spolu s rastúcimi cenami v obchodoch to môže Slovákov mesačne stáť aj desiatky eur.

  Dnes sú sadzby už výrazne vyššie ako tomu bolo pred rokom. Priemerná úroková sadzba vzrástla na viac ako dve percentá a sadzby budú zrejme rásť aj v budúcom roku. Úrokové sadzby zvyšuje aj ECB.

Máte otázky a potrebujete poradiť? Sme tu pre vás!

Či už riešite nové bývanie alebo si potrebujete zabezpečiť dôchodok, sme tu pre vás. Potrebujete vyriešiť poistenie auta, vášho bytu, domu alebo poistiť váš život? Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenia.

Z nášho blogu

Novinky zo sveta peňazí, financií, ekonomiky. Na našom blogu nájdete aj rady a tipy ako zvládnete zvyšovanie úrokov a vyššie ceny v obchodoch. Sledujte náš blog a odoberajte novinky mailom.