Pokles trhov spôsobil aj pokles hodnoty doplnkových dôchodkových fondov. Za posledný mesiac nebol fond, ktorý by dokázal sporiteľom priniesť pozitívne zhodnotenie. Sporitelia mali v treťom, dobrovoľnom pilieri, uložené už takmer tri miliardy eur.

Ak sa do hodnoty započítajú aj výplatné fondy, ktoré slúžia na výplatu dôchodku, tak si Slováci v treťom pilieri našetrili už tri miliardy eur.

Od začiatku roka sme zmenili pravidlá pre druhý dôchodkový pilier. Tam bude opäť platiť povinný vstup a dôchodkové správcovské spoločnosti budú sporiteľov presúvať z konzervatívnych fondov do dynamických.