, , , , ,

Tesle sa nedarilo. V 4Q 2023 neprekonala očakávania analytikov

Americká automobilová spoločnosť Tesla reportovala výsledky hospodárenia za posledný štvrťrok 2023. Investori sa z dôvodu ochladzujúceho sa dopytu obávajú nižších objemov predaných vozidiel v roku 2024, než v roku 2023.

Čistý zisk spoločnosti Tesla v poslednom štvrťroku minulého roka medziročne vzrástol na takmer dvojnásobok. Firma v poslednom štvrťroku 2023 vykázala 7,93 miliardy USD a v rovnakom období pred rokom vykázala Tesla len 3,69 miliardy USD. Očistený zisk na akciu dosiahol 0,71USD, keď analytici odhadovali 0,73 USD.

Celkové tržby dosiahli americkej automobilky Tesla dosiahli 25,167 miliardy USD. Medziročne tak vzrástli o 3 % z 24,32 miliardy USD v rovnakom období v roku 2022. Tržby však zaostali za očakávaniami analytikov, ktoré boli vo výške 25,87 miliardy USD.

Rástli služby

Na tržbách sa najviac podieľa automobilová divízia, ktorá vygenerovala tržby vo výške 21,563 miliardy USD. Medziročne sa jedná však o rast len na úrovni 1 %.

Divízia produkcie energie a jej skladovanie eviduje tržby 1,438 miliardy USD. V medziročnom porovnaní vzrástli tržby tohto segmentu o dvojciferných 10 %.

Z jednotlivých divízií eviduje najväčší medziročný rast tržieb segment služieb a ďalších tržieb. V tomto kvartáli dosiahli tržby segmentu 2,166 miliardy USD, jedná sa o medziročný rast až o 27 %.

Tržby podľa spoločnosti boli pozitívne ovplyvnené rastom počtu doručených automobilov, rastom tržieb ostatných častí podnikania spoločnosti a pozitívny efekt mala aj nominálna zmena menových kurzov. Naopak negatívne tržby ovplyvnila nižšia priemerná predajná cena automobilov.

Tesla, Inc.
TSLA
184,29 €
4%

Hrubá marža predstavovala ku koncu kvartálu 17,6 %, keď aj tento ukazovateľ zaostal za obávaniami analytikov. Analytici predpovedali maržu na úrovni 18,1 %. Medziročne marža poklesla o 6,12 p.b.

Rástli aj náklady

Prevádzkové náklady medziročne vzrástli o 27 % na 2,374 miliardy USD. Prevádzkový zisk medziročne poklesol o 47 % na 2,064 miliardy USD. Prevádzkové marže na úrovni 8,2 %.

Očistený prevádzkový zisk EBITDA na 3,953 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 ide o pokles o 27 %.

Kapitálové výdavky za 4 kvartál 2023 dosiahli 2,31 miliardy USD, analytici očakávali 2,32 miliardy USD.

Voľné hotovostné toky prekonali očakávania analytikov, keď kvartálne dosiahli 2,06 miliardy USD pri očakávaní 1,45 miliardy USD.

Podľa spoločnosti mali na ziskovosť negatívny efekt znížená priemerná predajná cena vozidiel, rast prevádzkových nákladov spôsobených rastom nákladov na AI a výskum a vývoj a náklady na produkciu modelu Cybertruck. Naopak pozitívne ovplyvnili výsledok hospodárenia nižšie náklady na jednotku, rast doručených vozidiel a rast hrubej marže produkcie energií a jej skladovania.

Horší rok 2024?

Spoločnosť eviduje 13% medziročný rast produkcie automobilov na 494.989 kusov. Z najväčšej časti sa na produkcii podieľajú elektrické automobily modelu 3 a modelu Y. V tomto kvartáli vygenerovali tieto modely 476.777 kusov.

Medziročne vzrástla táto produkcia o 14 %, pri ostatných modeloch (model S , model X) poklesla medziročne produkcia o 12 %.

Spoločnosť dodala zákazníkom celkom 484.507 kusov vozidiel. Medziročne sa jedná o rast o 20 %. Z celkového počtu dodaných vozidiel predstavovali model 3 a Y celkom 461.538 kusov. Dodávky ostatných modelov medziročne vzrástli o 34 % na 22.969 kusov.

Spoločnosť vo svojom reporte očakáva významne nižší rast objemu predaných vozidiel ako v roku 2023. Rovnako uviedla snahu predstaviť v roku 2024 vozidlo novej generácie.

Tesla v projekcii na rok 2024 predikuje vyššie tempo rastu tržieb produkcie a uskladnenia energie ako u automobilovej divízie.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *