, , , ,

Potvrdenia o zvýšení splátky k daňovému priznaniu za rok 2023 nepošlú banky automaticky. Nepremeškajte termíny

Klienti bánk, ktorým v minulom roku končila fixácia úrokovej sadzby a banky im zvýšila úrokovú sadzbu si môžu časť týchto nákladov zahrnúť do daňového priznania.

Ide o opatrenie na zníženie dopadov zvýšenia úrokových sadzieb. Nie všetci klienti si však môžu započítať náklady na zvýšenú splátku formou daňového odpočtu v rámci daňového priznania za rok 2023.

Aké platia podmienky?

Pre klientov bánk, ktorým v roku 2023 po refixácii hypotéky skokovo narástli úroky a tak aj splátka, pomôže ministerstvo financií formou daňového bonusu. Štát klientovi preplatí 75 % z nárastu splátky a to až do maximálnej výšky 150 € mesačne (1.800 eur ročne).

Žiadateľ však musí splniť podmienky:

  • Maximálny príjem môže dosahovať maximálne 1,6 násobok priemernej mzdy. V tomto prípade ide o nominálnu sumu hrubého príjmu maximálne 2 086,40 € (za rok 2022).
  • V prípade, ak je na úverovej zmluve spoludlžník (napríklad manželia), táto hranica sa zdvojnásobuje. Ich spoločný hrubý príjem nesmie presiahnuť sumu 4 172,80 €.
  • Pomoc si môže osoba uplatniť len na jednu úverovú zmluvu a jednu nehnuteľnosť.
  • V prípade, ak je na nehnuteľnosť viacero úverov, pomoc je možné uplatniť len na jeden úver. 
  • Zároveň platí, že daná nehnuteľnosť musí slúžiť na bývanie a nesmie sa prenajímať.
  • Pomoc nie je možné čerpať pri refinancovaní hypotéky v inej banke.

Pomoc za rok 2023 si uplatňujete v daňovom priznaní. Podobná pomoc bude platiť aj v roku 2024, ale nebude sa uplatňovať v daňovom priznaní. Bude potrebné podať žiadosť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý samotnú žiadosť posúdi a rozhodne o nej. Opäť pôjde o maximálny príspevok 150 eur a vyplácať sa bude mesačne.

Odporúčame: Príspevok pri navýšení úrokov hypotéky: Detailné podmienky, dokumenty aj postupy

Ako budú potvrdenia pre daňové priznanie vystavovať banky?

Klient vo väčšine bánk potrebné potvrdenie nedostane automaticky, ale je potrebné si ho požiadať na pobočke banky, kde máte hypotéku. Pozor rátajte s tým, že vystavenie potvrdenia bude chvíľu trvať.

Neodkladajte žiadosť na február, nemuseli by ste stihnúť požiadať zamestnávateľa o spracovanie ročného zúčtovania. O to musíte zamestnávateľa požiadať najneskôr do 15. februára 2024 a do rovnakého času musíte doručiť aj všetky doklady.

Tatra banka

Potvrdenie o náraste splátky z dôvodu zmeny úrokovej sadzby k daňovému priznaniu za rok 2023 vám nevystaví Tatra banka automaticky a je potrebné oň požiadať na ktorejkoľvek pobočky banky. Banka upozorňuje, že o potvrdenie žiadať s dostatočným predstihom nakoľko banka má na vystavenie potvrdenia 30 dní. Banka potom potvrdenie pošle do dokumentov v internet bankingu.

Prima banka

Potvrdenie o náraste splátky z dôvodu zmeny úrokovej sadzby k daňovému priznaniu za rok bude Prima banka generovať automaticky a klientom, ktorí naň majú nárok zašle dokument priamo do internet bankingu. Klient môže o potvrdenie požiadať bezplatne aj na pobočke Prima banky.

VÚB

Jedna z najväčších bánk potvrdenia zatiaľ nevystavuje a banka upozornila, že to bude robiť až na konci januára alebo začiatkom februára. Banka odporúčať sledovať jej webstránku a klienti VÚB by hneď po zverejnení podmienok vystavenia potvrdenia mali o potvrdenie požiadať.

Slovenská sporiteľňa

Najväčšia slovenská banka bude posielať do aplikácie George a nebude potrebné o potvrdenie žiadať. Banka potvrdenia zašle do konca februára 2024.

ČSOB

Ani ČSOB zatiaľ neinformovala ako bude potvrdenia distribuovať. Banka len informovala, že o forme a spôsobe distribúcie potvrdenia v súvislosti so zvýšením úrokovej sadzby bude informovať „neskôr“.

UniCredit Bank

Rovnako ani pobočka českej UniCredit Bank zatiaľ nezverejnila detaily k vystaveniu potvrdení.

Otázky a odpovede k daňovému bonusu 2023

Aký príjem sa posudzuje v prípade zamestnanca? Ide o jeho hrubý príjem alebo o čistý príjem?

V zákone je uvedené, že „na účely posúdenia nároku na príspevok sa zohľadňuje zdaniteľný príjem, ktorý je súčasťou základu dane (čiastkového základu dane)“.

Podmienkou pre možnosť odpočítania navrhovaného nového daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky v zdaňovacom období 2023 je priemerný mesačný príjem vypočítaný z hrubého ročného zdaniteľného príjmu (t. j. bez uplatnenia výdavkov, poistného, nezdaniteľných častí základu dane) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 2022) najviac vo výške 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca. 

V tomto prípade ide o nominálnu sumu hrubého príjmu maximálne 2.086,40 € (za rok 2022).

Aký príjem sa posudzuje v prípade živnostníka? Ide o jeho zisk ešte pred uplatnením nezdaniteľnej časti?

V prípade podnikateľa resp. samostatne zárobkovo činnej osoby sa posudzuje jeho celkový zdaniteľný príjem v hrubom, t. j. bez uplatnenia výdavkov, poistného, nezdaniteľných častí základu dane, za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 2022.

Je pri určovaní nároku na daňový bonus rozhodujúci príjem z roku 2023?

Nie, pri uplatňovaní daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky za obdobie roku 2023 sa posudzuje priemerný mesačný príjem daňovníka za zdaňovacie obdobie 2022.

Čo v prípade, ak bol niekto časť roka poberal nemocenskú dávku, materské, rodičovský príspevok či dávku v nezamestnanosti? Rátajú sa aj tieto dávky do príjmu alebo nie?

Súčasťou priemerného mesačného príjmu sú len zdaniteľné príjmy daňovníka za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 2022. Príjmy, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené, nevstupujú do priemerného mesačného príjmu na účely uplatnenia nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky. Preto tieto druhy oslobodených príjmov nie sú rozhodné pre uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.

Ak sú pri úvere dvaja spoludlžníci, hranica príjmu na získanie daňového bonusu je dvojnásobná. Je potrebné v takom prípade priložiť k daňovému priznaniu potvrdenie o príjme od druhého spoludlžníka?

Nie, nie je to potrebné.

Ako si daňový úrad overí, aký je ich spoločný príjem?

Daňovník (dlžník), ktorý uzatvorí zmluvu o úvere na bývanie, sám zistí, či on alebo jeho spoludlžník (spoludlžníci) prekročili alebo neprekročili ustanovenú sumu príjmu pre vznik nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky.

Čo sa stane v prípade, ak niekomu vznikne daňový bonus vyšší ako je výška dane, ktorú má zaplatiť? Vyplatí mu štát rozdiel alebo v tomto prípade si môže uplatniť bonus len do výšky vypočítanej dane?

Podľa zákona o dani z príjmov možno daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie zníženej o daňový bonus na vyživované dieťa (deti) podľa § 33 zákona.

Ak suma dane zníženej o daňový bonus na vyživované dieťa (deti) podľa § 33 vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie zníženej o daňový bonus na vyživované dieťa (deti) podľa § 33. 

Pri vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *