, , ,

Správna starostlivosť o komíny zabraňuje vzniku zbytočných požiarov

Počas predchádzajúcej vykurovacej sezóny bola najčastejšou príčinou požiarov nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, jeho inštalácia, nevhodná konštrukcia, umiestnenie horľavých látok v blízkosti vykurovacích telies, technická porucha v komíne a nesprávna údržba vykurovacích telies, dymovodov (časť, ktorá spája kachle s komínom) a komínov.

„V období od septembra 2021 do marca 2022 bola príčina požiarov spôsobená nedbalosťou a neopatrnosťou dospelých osôb pri vykurovaní v 64 prípadoch s priamou škodou takmer 500.000 eur, usmrtená bola jedna osoba a 9 osôb sa zranilo,“

vysvetlil minister vnútra SR Roman Mikulec.

Hasičský a záchranný zbor SR preto pred vykurovacou sezónou odporúča vykonať kontrolu komínov. Pred vykurovacou sezónou by ste nemali na kontrolu komína zabudnúť, pretože neskontrolovaný komín môže znamenať napríklad problémy pri poistnom plnení z poisťovne.

Skontrolovanie komína revíznym technikom sa vyžaduje pred pripojením palivového spotrebiča na komín, pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách.

Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách:

  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW min. 1x za 4 mesiace,
  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW min. 1x za 2 mesiace,
  • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW min. 1x za 12 mesiacov,
  • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW min. 1x za 6 mesiacov,
  • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50kW min. 1x za 6 mesiacov.

„Predchádzanie požiarov je verejným záujmom. Aj keď je čistenie komínov možné vykonávať svojpomocne, lepšie je spoľahnúť sa na odborníkov,“

zdôrazňuje prezident HaZZ Pavol Mikulášek.

Vzor potvrdenia, ako aj podrobné informácie o inštalácii a prevádzkovaní tepelných spotrebičov, komínov a dymovodov nájdete vo vyhláške Ministerstva vnútra SR. Vystavené potvrdenie by ste mali mať dobre uložené, pretože sa môže hodiť napríklad pri poistnej udalosti. Uložiť si ho môžete napríklad na cloud a budete ho mať k dispozícii kedykoľvek.

Ak právnická osoba alebo SZČO nezabezpečí odborné preskúšanie komínov v zmysle ustanovenia zákona, môže krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru pri vykonávaní protipožiarnej kontroly alebo zisťovateľ príčin požiaru uložiť sankciu do výšky 8.298 eur. U fyzickej osoby sa uloží sankcia do výšky 99 €.

V prvom rade by ste však mali myslieť na bezpečnosť vašej rodiny, pretože k požiaru môže prísť v prípade neskontrolovaného komína prísť kedykoľvek. Škody po takýchto požiaroch môžu dosiahnuť desiatky tisíc eur.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *