, , ,

NBS: Otázky a odpovede k novinkám pre úvery zasahujúce do dôchodku

NBS navrhuje čiastočne upraviť ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu (DTI) pre úvery zasahujúce do dôchodku.

Podľa Národnej banky Slovensko (NBS) nebude mať v súčasnosti táto úprava takmer žiadny vplyv na trh, avšak predíde to tomu, aby ľudia odchádzali do dôchodku s príliš veľkými hypotékami.

Bolo otvorené pripomienkové konanie príslušných noviel opatrení NBS s dátumom ukončenia 17. júna 2022. Ich účinnosť sa navrhuje od 1. októbra 2022. Ak návrh úprav prejde, tak sa pre niektorých výrazne sťaží prístup k úverom. Problémom môže byť potom napríklad aj refinancovanie hypotéky z jednej banky do druhej.

Ako sa zmenia pravidlá poskytovania úverov?

Ak úver presahuje do dôchodku, bude mať upravený limit na celkovú zadlženosť k príjmu. Nastavenie limitu vychádza z aktuálnej praxe na trhu. Vplyv na aktuálne poskytované úvery bude preto minimálny. Aj v súčasnosti sa s rastúcim vekom znižuje celková zadlženosť k príjmu.

Nezavádza sa žiadny vekový strop ani sa nezakazuje poskytovanie úverov na dôchodku.

Treba sa obávať zhoršenej dostupnosti hypoték?

Nie. Táto úprava je navrhnutá tak, aby pôsobila predovšetkým preventívne a obmedzila kumuláciu rizík v budúcnosti. Vplyv na aktuálny trh úverov by mal byť minimálny. Dnes ešte pristupujú viaceré banky k strieborným hypotékam relatívne zodpovedne, ale silný konkurenčný tlak ich núti postupne uvoľňovať štandardy, čomu chce NBS do budúcna zabrániť.

Aké najvyššie DTI bude možné získať?

Hlavný limit DTI je určený vzorcom a vyjadruje maximálny násobok ročného príjmu. Pre zjednodušenie je možné využiť nasledujúcu tabuľku:

VekLimit (DTI)
Do 40 rokov8
41 rokov7,75
42 rokov7,50
43 rokov7,25
44 rokov7
45 rokov6,75
46 rokov6,50
47 rokov6,25
48 rokov6
49 rokov5,75
50 rokov5,50
51 rokov5,25
52 rokov5
53 rokov4,75
54 rokov4,50
55 rokov4,25
56 rokov4
57 rokov3,75
58 rokov3,50
59 rokov3,25
60 rokov3
61 rokov2,75
62 rokov2,50
63 rokov2,25
Od 64 rokov2

Príklad: Klient vo veku 45 rokov s mesačným čistým príjmom 1 000 € si teda môže zobrať maximálny úver vo výške 6,75 x 12 mesiacov x 1 000 € = 81 000 €.

Budú existovať aj výnimky?

Existujúce výnimky zostávajú nezmenené. Naďalej zostáva v platnosti výnimka, ktorá umožňuje poskytnúť 5 % úverov s DTI nad hlavným limitom. Zachováva sa aj dodatočná výnimka pre mladých klientov do 35 rokov. Poskytovanie výnimiek je v kompetencii bánk.

Prečo sa súčasné pravidlá menia?

Súčasné pravidlá sú pri väčšine úverov dobre nastavené. Riziká však NBS vidí pri úveroch presahujúcich do dôchodkového veku. Pri nich boli pravidlá doteraz stanovené pomerne voľne. Silná konkurencia však núti banky stále viac posúvať hranice.

Na Slovensku tak vznikol trend posúvania splatnosti hypoték do vysokého veku, neraz až po sedemdesiatke. Špeciálne sa to týka opakovaného navyšovania úverov pri refinancovaní. Až štvrtina dlžníkov má dnes vyšší dlh ako pred troma rokmi, a to napriek pravidelným splátkam. Pri prechode na dôchodok však nárazovo poklesne príjem a môžu nastať problémy so splácaním úveru.

Výška úverov klientom v strednom veku rastie výrazne rýchlejšie ako ich príjmy. Hlavným cieľom úpravy regulácie je zabrániť pokračovaniu takýchto rizikových trendov do budúcnosti.

Pred zvýšeným rizikom varuje aj Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB).

Koho sa obmedzenie bude týkať?

NBS v žiadnom prípade nechce plošne obmedzovať trh. Obmedzenie sa týka len malej časti úverov, pri ktorých NBS vidí rastúce riziko. Ide o úvery, ktoré budú splácané aj na dôchodku a zároveň je ich výška v porovnaní s príjmom príliš vysoká. Inými slovami, regulácia sa podľa NBS dotkne približne len 1 z 20 klientov. Títo klienti si budú môcť zobrať v priemere o 15 % nižší úver, než ako si bežne brali dnes.

Čo sa tým získa?

Pomerne výrazne sa zníži pravdepodobnosť finančných ťažkostí na dôchodku. Cieľom je vyhnúť sa tomu, aby si ľudia niesli do dôchodku dlhové bremená, ktoré budú pre nich priveľké. Na jednej strane to chráni klientov, ktorí by inak boli ohrození stratou bývania. Na druhej strane sú nízke zlyhania úverov prospešné aj pre finančnú stabilitu a zdravie celého bankového sektora.

Čo sa tým stratí?

Opatrenia sú preventívne a vplyv na aktuálny trh bude minimálny. Týka sa len malej časti súčasných úverov, a aj to len okrajovo.

Očakáva sa veľmi mierne spomalenie celkového rastu úverov v bankovom sektore. Úvery však rastú rýchlo a mierne spomalenie ich rastu je preto pre finančnú stabilitu skôr prospešné.

Čo by sa stalo, keby NBS nezasiahla?

Návrh opatrení NBS nemá takmer žiadny vplyv na aktuálny trh, ale predchádza budúcim rizikám. Trend posúvania splatnosti úverov do dôchodkového veku však stále pokračuje. Čím neskôr by NBS zasiahla, tým prísnejšie opatrenia by bolo potrebné zaviesť.

Ako to ovplyvní mladých, ktorí potrebujú bývanie?

Návrh opatrení NBS sa netýka klientov mladších ako 40 rokov (vrátane), ktorých úvery nepresahujú do dôchodku.

Týkajú sa zmeny aj spotrebiteľských úverov?

Bežné spotrebiteľské úvery prakticky nebudú zasiahnuté. Kvôli obchádzaniu pravidiel je však potrebné rovnako upraviť pravidlá pre úvery na bývanie aj pre spotrebiteľské úvery. V praxi budú zmeny mať vplyv len na hypotéky, prípadne dofinancovanie hypoték spotrebiteľskými úvermi. Spotrebiteľské úvery, ktoré nepresahujú do dôchodku, nebudú dotknuté vôbec.

Od kedy začnú nové pravidlá platiť?

Účinnosť nových pravidiel sa navrhuje od 1. októbra 2022.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *